Sökning: "Programhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Programhantering.

 1. 1. Digital kompetens : En fallstudie av mellanstadieelevers användning av digitala verktyg och medier ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nicole Baqer; [2019]
  Nyckelord :digital competence; students digital competence; digital tools; middle school students; teacher perspective; use of digital tools; digital tools in classroom; digital kompetens; elevers digitala kompetens; digitala verktyg; digitala medier; mellanstadiet; lärares perspektiv; användning av digitala verktyg; digitala verktyg och medier i klassrummet;

  Sammanfattning : Utvecklingen av den digitala tekniken har bidragit till att användningen av digitala verktyg och medier blir alltmer vanligt förekommande i skolor och inom utbildningssammanhang. Digitala verktyg och mediers ökade användning ställer krav på att elever utvecklar olika digitala förmågor -digital kompetens. LÄS MER

 2. 2. Managing Dependencies and Uncertainties in Multi-Project Organizations Using Management Control Systems : A Case Study at Saab Combat Systems

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :LINDA BURMAN; NADIA DADOUN; [2016]
  Nyckelord :Multi-Project Organization; Multi-Project Management; Management Control System; Project Management Office; Project Portfolio Management; Programme Management; Complex Products and Systems; Human Resource Allocation; Communication.; Multi-Project Organization; Multi-Project Management; Management Control System; Project Management Office; Project Portfolio Management; Programme Management; Complex Products and Systems; Human Resource Allocation; Communication;

  Sammanfattning : Detta Examensarbete utfördes som en fallstudie Saab Combat Systems, som är och undersöker utmaningar i form av beroenden och osäkerheter som uppstår i Multiprojekt-Organisationer. Dessa utmaningar verkar orsaka konflikter och tvetydigheter i Multiprojekt-Organisationer gällande exempelvis, kommunikation, resursallokering, produktutveckling samt maktstrukturer mellan olika roller (Engwall & Jerbant, 2003; Dahlgren & Söderlund, 2010). LÄS MER

 3. 3. Aligning product development with strategy : A Case study at Saab Combat Systems Division

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :ANNA LARSSON; KONKORDIYA TRIFONOVA; [2016]
  Nyckelord :Strategy implementation; Balanced Scorecard; project; prioritization; Portfolio management; Programme management.; Strategiimplementering; Balanserat Styrkort; projekt; prioritering; portföljhantering; programhantering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge of how the existing gap betweenstrategy formulation and strategy implementation can be bridged in a project-­‐based organization.  The reason for this is to contribute with an empirical example of what challenges and obstacles are associated with this gap and how these can be solved. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av programhantering för Interlan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Isabelle Nyman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är avsedd för läsare med baskunskaper inom programmering och webbutveckling. Texten tar upp lösningar för hur en effektivisering av programhantering för Interlan och hur dessa har implementerats i deras nuvarande system. LÄS MER

 5. 5. Grundskola i Mariehäll

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Victor Ingmo; [2013]
  Nyckelord :Mariehäll; Skola; Fritids; Terasshus; Trappa; Programhantering;

  Sammanfattning : SkolanKlassrummenProjektet har till stor del utgått från klassrummen som är skolans i utbildningssyfte viktigaste enhet. I och med att lärarens roll har förändrats från en förmedlande roll bakom katedern till en handledande roll mitt i klassrummet så har önskemålen på klassrummen också förändrats. LÄS MER