Sökning: "Programledare"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Programledare.

 1. 1. Min vän i fårakläder : En studie om parasociala interaktioners påverkan på podcastmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Malmström; Theodor Lindfors; [2022]
  Nyckelord :Parasociala interaktioner PSI ; Parasociala relationer PSR ; Engagemang; Lyssningsfrekvens; Marknadsföring; Podcasts; Influencer marketing; Word of mouth;

  Sammanfattning : Podcasts är ett relativt nytt fenomen i medievärlden och har skapat ett utrymme som bryggar gapet mellan konsument och varumärke. Medieformen skapar en nära relation mellan lyssnare och programledare till den utsträckningen att lyssnare kan se programledare som vänner eller bekanta. LÄS MER

 2. 2. Listen Up! : En studie om engagemang hos lyssnare av aktivistiska podcaster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emmeli Nyblom; Ebba Gratte; [2022]
  Nyckelord :Podcast; Content Marketing; Engagemang; Brand Aktivism; Socialt Entreprenörskap;

  Sammanfattning : Podcaster är en alltmer populär verksamhet och har visat sig spela en betydande roll i sociopolitiska diskussioner. Studien syftar därför till att få en förståelse för vad som engagerar lyssnare av aktivistiska podcaster samt hur engagemanget i relation till sådana podcaster kan uttryckas. LÄS MER

 3. 3. Samtalsdeltagarnas roller i en podcast : En samtalsanalytisk studie av ett institutionellt mediesamtal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Elin Stjerngren Melin; [2021]
  Nyckelord :Samtalsanalys; institutionellt samtal; institutionellt mediesamtal; podcast; uppbackning; avbrott; skratt; Värvet; Kristoffer Triumf; Jonas Sjöstedt; Jimmie Åkesson;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en samtalsanalys (CA) på två olika avsnitt från podcasten Värvet. Samtalsdeltagarna i materialet är podcastens programledare Kristoffer Triumf samt partiledarna Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson. LÄS MER

 4. 4. Interorganisatorisk samverkan i utvecklingsprojekt inom infrastruktur : Ett arbete kring organisationsstruktur och beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Anna Johansson; Linnéa Lundbäck; [2021]
  Nyckelord :Interorganizational collaboration; Infrastructure; Changes in project plan; Decision making; Interorganisatorisk samverkan; Infrastruktur; Ändringar i projektplan; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Inom stora infrastrukturprojekt finns det en risk att saker inte går enligt plan. Detta kan bero på oförutsedda händelser och kan resultera i överskriden budget och/eller tidplan. Dessa oförutsedda händelser kan vara allt ifrån att det saknas ett godkännande att få påbörja ett bygge, till att vädret påverkar planerna. LÄS MER

 5. 5. Kvalitativ studie om programledarnas upplevelser om behandlingsprogrammet PULS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Lüdge; Nathalie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Treatment program; PULS; Treatment leader; Self-control; Crime- prevention.; Behandlingsprogram; PULS; Programledare; Självkontroll; Brottsprevention;

  Sammanfattning : Kriminalitet är ett stort problem för samhället och dess invånare, eftersom det stör den allmänna ordningen och inskränker medborgarnas säkerhet. Kriminalvårdens arbete ska därför vara brottsförebyggande, öka människors trygghet och bidra till ett tryggare samhälle. LÄS MER