Sökning: "Programmatic buying"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Programmatic buying.

 1. 1. Programmatic Advertising: A Quantitative Study of Consumer Attitudes Towards Highly Frequent Online Ads

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Högström; Ellen Wallin; [2017]
  Nyckelord :Online advertising; digital advertising; programmatic advertising; Real-time bidding;

  Sammanfattning : Because of the adaptation to technological and social changes, the advertising environment is constantly evolving and today the central part of online advertising is called Programmatic advertising. It’s an automated media buying technique that involves targeting individual consumers in real-time. LÄS MER

 2. 2. The use of data in social media marketing : An explorative study of data insights in social media marketing

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sophie Grönlund; Tommy Schytt; [2017]
  Nyckelord :Marketing; Data; Data-driven marketing; Social media; Social media marketing; Engagement;

  Sammanfattning : The marketing possibilities on the Internet is growing and so are social media marketing. The budget devoted for marketing activities on social media is constantly increasining every year and the time users are spending on social media is also increasing. LÄS MER

 3. 3. Programmatisk handel för optimering av trafikköp : En studie om att skapa ett verktyg som underlättar annonsering baserat på programmatisk handel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Oscar Bergling; Paulina Hollstrand; [2016]
  Nyckelord :Programmatic buying; Traffic optimization; Real-time bidding; Supply-Side-Platform; Google Trends; Online marketing; Google Adwords; Programmatisk handel; Google Adwords; Optimera trafikköp; CPM; Annonsering; Cost-Per-Mille; SSP;

  Sammanfattning : Online marketing has resulted in a paradigm shift in the advertisement industry. Programmatic buying is an emerging business model that is very promising for online advertising. In online advertising, revenue maximization is always a key matter for publishers. LÄS MER

 4. 4. MyMusic – e-shop för musik i Flash

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Mikael Wejsflog; [2006]
  Nyckelord :Flash; ActionScript; Flash Remoting; AMFPHP; JavaScript; PHP; MySQL; DHTML; klient server.;

  Sammanfattning : This is the end report of my final exam at Medieteknik. It covers the planning, work process and review of a Flash based web application that I set out to do. LÄS MER