Sökning: "Programmering Python"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Programmering Python.

 1. 1. Automatiserad primerdesign för kandidatgener

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Therese Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Genom att använda algoritmer och mjukvara kan gamla metoder inom molekylärbiologin effektiviseras. Målet med arbetet var att framställa ett program som automatiserar produktionen av överlappande primrar för kandidatgener. Genom att ta tre olika inputs från användaren så skulle förslag till unika primerpar framställas. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares användning av  programmering : En undersökning om programmeringens roll som problemlösningsverktyg i matematikundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Muaaz Selo; [2021]
  Nyckelord :Programmering; gymnasiematematik; matematikundervisning; problemlösning; tinkering och Python;

  Sammanfattning : Enligt den nya läroplanen 2018  ingår programmering som ett centralt innehåll i matematik och matematiklärare ska använda sig av programmering som ett problemlösningsverktyg i vissa matematikkurser på gymnasiet.  I studien undersöks hur sex gymnasielärare i matematik beskriver hur de använder programmering som ett verktyg för problemlösning i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Dataoptimering via linjär programmering : Tillämpning av linjär programmering för kostoptimering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Björn Norén; [2020]
  Nyckelord :Dataoptimering; linjär programmering;

  Sammanfattning : Linjär Programmering (LP) är ett effektivt optimeringsverktyg som har en central del vid minimering eller maximering. LP kan även användas småskaligt för individuella problem som att välja vad vi borde äta. LÄS MER

 4. 4. SIEM : Praktisk implementation av ett säkerhetssystem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Anders Strömberg; [2020]
  Nyckelord :SIEM-system; Python; Node JS; SIEM-system; Python; Node JS;

  Sammanfattning : In a large computer system or in a single personal computer, there are both internal and external threats to the system. For a seasoned user who knows what is important to monitor and which files are sensitive, it is possible to have control over the system. LÄS MER

 5. 5. Creating and Evaluating a Useful Web Application for Introduction to Programming

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Learnability; Usability; Utility; E-Learning; Web Application; Data Collection; Analytics; Web Usage;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to build a web application to teach students programming in Python through code puzzles that do not require them to write any code, to answer the research question How should a quiz application for introduction to Python programming be developed to be useful? The web application's utility and usability are evaluated through the learnability metric relative user efficiency. Data was collected and analyzed using Google Analytics and BigQuery. LÄS MER