Sökning: "Programvarudefinierad radio"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Programvarudefinierad radio.

 1. 1. Design and evaluation of ambient RF energy harvesting platform for sensor-based systems : An experimental study of RF energy harvesting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ibrahim Hamed; [2022]
  Nyckelord :Radiofrekvensenergiskördning; Trådlös energiskördning; Backscattering-teknik; Programvarudefinierad radio; EMC; PCB; Antenn;

  Sammanfattning : Trådlös energiskörd möjliggör förmågan att skörda energi från elektromagnetisk strålning. Med de senaste framstegen inom trådlös kommunikationsteknik och med tillgången till energieffektiva sensorer, så har radiofrekvensenergiskördning potential till att bli en självförsörjande sensorbaserad plattform. LÄS MER

 2. 2. Implementation and performance analysis of software defined radio (SDR) based LTE platform for truck connectivity application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bilal Maqsood; [2019]
  Nyckelord :SDR; LTE; srsLTE; srsUE; USRP; LimeSDR; SDR; LTE; srsLTE; srsUE; USRP; LimeSDR;

  Sammanfattning : In today’s modern era of technology mobile communication is evolving with a higher pace than ever before. New features and applications are added in the existing networks each day. The faster development pace requires a faster way to prototype and test the mobile communication standards/ applications to offer faster delivery to the end user. LÄS MER