Sökning: "Progression"

Visar resultat 1 - 5 av 1107 uppsatser innehållade ordet Progression.

 1. 1. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 2. 2. Klivet upp till årskurs 4 : En kvalitativ och kvantitativ läromedelsstudie inom engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Malin Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; progression; lågstadiet; lexical coverage;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att synliggöra textböckers svårighetsnivå och progression. För att kunna genomföra detta ställdes två forskningsfrågor: (i) Vilken svårighetsnivå motsvarar de granskade textböckerna? Och (ii) I vilken utsträckning ökar läromedlens komplexitet mellan låg- och mellanstadiet? I den här studien analyserades sex olika textböcker från tre olika förlag, textböcker från samma serie avsedda för årskurs 3 och 4 användes. LÄS MER

 3. 3. Multitrådad Schemaläggning avxtUML Modeller : Utfört på Saab Dynamics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Carolina Gripsborn; [2022]
  Nyckelord :xtuml; bridgepoint; multithreading; xtuml; bridgepoint; multitrådning;

  Sammanfattning : Executable and Translatable UML (xtUML) is a modeling methodology where a system is constructed using a set of UML models and an action language, which can be translated to a target implementation and compiled into an executable program. It allows for good readability and understanding of the workings of the system and relations between its different parts, easy testing and reusability. LÄS MER

 4. 4. It still matters : Inequality within Swedish information and communication workplaces for people of minority backgrounds.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sibel Kara; [2022]
  Nyckelord :Discrimination; Racism; Inequality; Power; Information Communication;

  Sammanfattning : It is not unexpected that the field of information and communication has come under critique for falling short on delivering on their promises surrounding equality. It is an unfortunate irony that the people working closest as messengers between organizations and the public do not represent the society to which they communicate, especially so in a Swedish context. LÄS MER

 5. 5. The role of stakeholders in a transition toward advanced corporate sustainability: A representation of the European wind power industry and the case of Vestas Wind Systems A/S

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Emma Kurvits; [2022]
  Nyckelord :wind power industry; stakeholder theory; corporate sustainable transition; incumbency; Business and Economics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The wind power industry has long remained passive on broader sustainability issues, grounded in the perception that the industry is inherently linked with environmental sustainability. Within the past 5 years, there has been a dramatic change in the stakeholder and corporate perception of sustainability. LÄS MER