Sökning: "Project Development"

Visar resultat 1 - 5 av 6897 uppsatser innehållade orden Project Development.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Söderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. LÄS MER

 2. 2. Colour Image Search for Graphical Design Inspiration

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Henrietta Rydfalk; [2020]
  Nyckelord :Image search; image analysis; graphic design; search algorithm; colour harmony; colour map;

  Sammanfattning : This thesis project aims to develop a search algorithm which uses the colour information in uncompleted graphical work to find inspirational images that utilizes similar colour schemes. The dominant colours are separated from the image, and those are used to find other images with similar palettes in a database. LÄS MER

 3. 3. User experience and occupant safety : Concept development of restraint system for the automobile outboard rear seat positions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Stare; Victor Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a master thesis project that is made in collaboration with Volvo Car Corporation, at the seat belts & child restraints department, located in Gothenburg, Sweden. The project description and objective of this project was to develop a concept, for the rear outboard seat positions, that makes the seat belt comfortable without compromising the safety with the focusing point on user experience. LÄS MER

 4. 4. Energiförbrukning vid dataöverföring med LoRa : Datastorleken och överföringsfrekvensens ömsesidiga inverkan på energiförbrukningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Albin Fareby; Kajsa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :LPWAN; LoRa; LoRaWAN; NUCLEO-L037RZ; Energy consumption; μCurrent Gold; LPWAN; LoRa; LoRaWAN; NUCLEO-L037RZ; Energiförbrukning; μCurrent Gold;

  Sammanfattning : Det här projektet syftar till att undersöka den energiförbrukning som krävs för att driva en krets som använder LoRa till trådlös kommunikation. Energiåtgången beräknas med hänsyn till de oberoende variablerna datamängd vid överföring samt antalet överföringar per dygn. LÄS MER

 5. 5. Assessing required safety measures for belt conveyors : Designing a safety assessment tool regarding standard 620+A1:2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marcus Widstrand; Samuel Andersson; [2020]
  Nyckelord :industrial design; belt conveyor; ergonomic; standardization; SS-EN 620; nip-point; safety assessment; idler;

  Sammanfattning : This is a Master of Science Thesis in Industrial Design Engineering conducted at Luleå University of Technology with the orientation towards product design and development. This report comprises 30 credits, started autumn 2019 and ended in the beginning of 2020. LÄS MER