Sökning: "Project planning"

Visar resultat 1 - 5 av 2630 uppsatser innehållade orden Project planning.

 1. 1. Grönt och skönt - för alla? En jämförande studie över distribueringen av urban grönska i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Lilja; Douglas Nilsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Detaljplanering; Urban grönska; Miljörättvisa; Grön infrastruktur; Grönplanering; Göteborg; detail planning; urban green; environmental justice; green infrastructure; green planning; Gothenburg;

  Sammanfattning : This essay aims to study how Urban Green is implemented in the detailed developmentplanning, and however this differs in areas with low contra high socioeconomic prerequisites.The topic of environmental injustice has long been overlooked, especially in the swedishplanning practice. LÄS MER

 2. 2. Managing Risk during Rapid Completion Projects A case study in remediation of a Svalbard settlement

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kaisa Nordlund; Elliot Moran; [2021-06-30]
  Nyckelord :Project Management; Remediation; Risk Management; Environmental Conservation; Svalbard; Coal Mine.;

  Sammanfattning : Background and Problem statement: In the High Arctic on the Norwegian island of Svalbard, it was decided in 2016 to shut down the mining settlement called Svea, since coal prices had dropped, and it was no longer profitable to keep the settlement running. In order to discontinue operations there, the company that runs and owns the settlement, Store Norske Kullkompani Spitsbergen (SNSK), was required to comply with the Svalbard Environmental Protection Act (NO 79. LÄS MER

 3. 3. Regionala infrastruktursatsningars påverkan på hållbar mobilitet i Landvetter Södra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Jolby; Catherine Svedhem; [2021-06-23]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; samhällsplanering; infrastruktursatsningar; planeringsstrategier; Härryda kommun; Trafikverket;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis studies the impacts of regional infrastructure investments on sustainablemobility at a local level. The study is based on the new planned town Landvetter Södra, Härrydamunicipality. To achieve goal 11 in Agenda 2030, a change in travel behaviour and trafficplanning in favor of sustainable means of transport is required. LÄS MER

 4. 4. Arenorna En studie om planeringen av Göteborgs nya evenemangsområde och arenornas ställning inom kulturvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Wackfelt Sebastian; [2021-01-13]
  Nyckelord :Stadiums; Sport facilities; Integrated conservation; planning processes;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:17.... LÄS MER

 5. 5. Vinsta Refurbished

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Reuse; industrial site; apartment conversion; urban planning; Vällingby; Vinsta; Johannelund; mixed-use;

  Sammanfattning : The planning office in Stockholm is currently working on a new mixed-use master plan for the rundown industrial site in Vinsta, Stockholm. Looking at how similar developments are executed, there is reason to believe that a large part of the building stock will be demolished. LÄS MER