Sökning: "Project-Based Organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Project-Based Organisation.

 1. 1. Användningen av ICE - Samspelet mellan organisation och industri : En fallstudie av Veidekke Mälardalen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Jesper Håkansson; Henric Thor; [2020]
  Nyckelord :VDC; ICE; Construction; Project-based; Diffusion; Innovation; VDC; ICE; Bygg; Projektbaserad; Diffusion; Innovation;

  Sammanfattning : To cope with the low productivity, as well as the fragmentation within the Swedish construction industry, organizations are working with technically mediated social collaboration methods. One of those methods, which have established a considerable presence within the Swedish industry, is Integrated Concurrent Engineering, ICE. LÄS MER

 2. 2. Lärande mellan projekt och förvaltning : En studie på ett svenskt fastighetsbolag

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Christina Sundien; [2020]
  Nyckelord :Learning; project; operation; maintenance; Facility Management; Knowledge Management; Lärande; projekt; förvaltning; Knowledge Management;

  Sammanfattning : Kunskap är en av de viktigaste tillgångarna inom en organisation. Hur man tar tillvara på kunskapen i syfte för att öka ett lärande är av stor betydelse. Inom byggindustrin idag finns en begränsad grad utav lärande från redan driftsatta byggnader. LÄS MER

 3. 3. Improving Project Resource Management in Project-Based Organisations : Improving project resource management in project-based organisations through a case study. A case study of a project-based organisation.

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Anton Svensson; Erik Dollerup; [2020]
  Nyckelord :Project Resource Management; Human Resource Management; Multi-Project Management; Project-Based Organisation;

  Sammanfattning : In the current market situation today which is changing rapidly, many companies have decided to adopt the project-based organisational structure. However, the literature on this area has been lacking, particularly in the multi-project environment. LÄS MER

 4. 4. Investigating project-based engagement within the project-oriented organisation : A study on the influence of a project structure on the drivers of employee engagement and human issues within project management.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonathan Örström; Aram Said; [2020]
  Nyckelord :Project structure; employee engagement; manager relationship; job demands; job resources; group dynamics.;

  Sammanfattning : Abstract Date: 2020-06-09 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Jonathan Örström          Aram Said (98/09/13)                    (97/01/19) Title: Investigating project-based engagement within the project-oriented organisation; a study on the influence of a project structure on the drivers of engagement and human issues within project management. Tutor: David Freund Keywords: Project structure, employee engagement, manager relationship, job demands, job resources, group dynamics. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsöverföring som verktygför implementering avhållbarhetsarbete : En fallstudie inom järnvägsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Anna Stolpe; Jennifer Atterström; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; railway; levels of knowledge; knowledge management; project based organizations.; Hållbarhet; järnväg; kunskapsnivåer; kunskapsöverföring; projektbaserad organisation.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i diverse sammanhang och blir allt merpopulärt . I FN:s världsomfattande Agenda 2030 beskrivs 17 globala hållbarhetsmål som ettförsök till att konkretisera vad som bör arbetas med för att skapa hållbar utveckling. LÄS MER