Sökning: "Projektanalys"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Projektanalys.

 1. 1. Projektanalys av Delta och Gamma

  M1-uppsats,

  Författare :Fred Hermansson; Simon Hellström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Projektanalys vid Stora Enso Packaging Concept i Torsvik

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Åsa Borgö; Kari Vestergaard; [2009]
  Nyckelord :Projektflöde; projektförlopp; projektprocess; projektstyrning; riskhantering; uppföljning;

  Sammanfattning : In a global economy it is important to understand what project management is and how it functions in a contemporary company. This report includes an empirical case study of a project flow, which was conducted in the department Packaging Concept (PC) which is a part of Stora Enso. LÄS MER

 3. 3. Eget företagande - en permanent verksamhet inom Sfi? : En projektanalys av "Eget företagande - egen försörjning"

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Camilla Hellman; [2009]
  Nyckelord :projektarbete; projektkompetensmodellen; samverkan; organisations- och företagskultur; ledarskap; språk;

  Sammanfattning : This is a study of an experimental project called ”Eget företagande – egen försörjning”. The aim of this thesis is to explore if the course self-employment in Swedish for immigrants will become a permanent activity. LÄS MER

 4. 4. Biogas till kraftvärme på Wapnö : en projektanalys utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jörgen Svensson; [2007]
  Nyckelord :gårdsbaserad; biogas; elproduktion; kraftvärme; investeringskalkyl;

  Sammanfattning : Biogas is a gaseous fuel, rich in methane, produced through a biological route in an anaerobic digester. A gas engine generates combined heat and power, which can be used at the farm to reduce energy cost. The process also generates a digestate, with better utilization of nutrient compared to cattle manure. LÄS MER