Sökning: "Projektavslut"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Projektavslut.

 1. 1. Individuell anpassningsbar operatörstol : Ett nytt koncept för individanpassade sitsar inom dentalbranschen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Harling; [2022]
  Nyckelord :Ergonomi; Dentalsits; Individanpassad; Bekvämlighet; REBA-Analys; Innovation; Koncept; Observation; Design;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt som genomförs under kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet utförs under vårterminen 2022 av Julia Harling och kursen omfattar 22,5 hp. Handledare för projektet är Monica Jakobsson och examinator Leo De Vin. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling av ett picknick-kit för flergångsanvändning : En studie i hur man kan driva utvecklingen mot en hållbar plastanvändning och cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Glomsten; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; plastanvändning; plast; engångsartiklar;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver det projektarbete som ligger till grund för kursen Examenarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, vid Karlstads universitet. Projektet har utförts av studenten Rebecca Glomsten i dialog med Clas Ohlson under vårterminen 2020 och omfattar 22,5 hp. LÄS MER

 3. 3. Proaktiv ändringshantering i uppstart av byggprojekt : En fallstudie om hur projektledare kan förebygga kostnader för tillägg i mindre byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Matilda Kriebel; Emma Wolgsjö; [2019]
  Nyckelord :Project management; Construction projects; Scope; Cost overrun; Management process; Communication; Projektledning; Byggprojekt; Omfattning; Ökade kostnader; Hanteringsprocess; Kommunikation;

  Sammanfattning : A project can be defined as a temporary work that is within the scope of time and budget in terms of achieving a project goal. Due to the fact that construction projects are unique and usually very complex, project management therefore requires a working method that is adapted to the prerequisites of the project. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering med erfarenhetsåterföring inom byggbranschen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Larsson; Johanna Landström; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhetssåterföring; bygg; produktion; slöserier; Lean Construction; byggprocess; kvalitetsbristkostnader.;

  Sammanfattning : Ett arbetssätt som identifierar ett projekts svårigheter, slöserier samt de saker som gått smidigt och enkelt presenteras i denna rapport. Denna rapport studerar ett entreprenadföretag inom byggbranschen i Göteborg och dess nuvarande arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Erfarenhetsåterföring mellan organisationer i byggproduktion : Ett arbete utfört i samarbete med NCC Hus i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Ida Jansson; Matilda Widén; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; muntlig kommunikation; dokumenterade erfarenheter; projektavslut och organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : The construction process includes many steps, phases and moments from the idea until the product is completed and handed over to the customer. Construction companies usually divide their work into several projects where the employees work in parallel project teams. LÄS MER