Sökning: "Projekteringsmetodik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Projekteringsmetodik.

 1. 1. Mot en standardiserad NCC Projektstudio

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Saman Khoogar; [2016]
  Nyckelord :NCC Projektstudio; Lean Construction; Project management; NCC Projektstudio; Lean Construction; Projekteringsmetodik;

  Sammanfattning : Deliver cost-effective and error-free products that meet customers´ demands and needs within the defined time frame, is the project team’s main goal. The modern project management includes tenfold consultants with different expertise that contribute with new knowledge in diverse phases. LÄS MER

 2. 2. Byggnadsprojektering och dess problem förvidare effektivisering. : En fallstudie för den interna projekteringen av Råbäckens förskola

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Bobby Karim; Simon Karim; [2016]
  Nyckelord :Projekteringsmetodik; Projektkommunikation; Optimering; Byggprojektering;

  Sammanfattning : The number of newly built houses has increased by a total of 44% between 2010-2015.As a result of the increased housing per year, the pressure increases to deliver theprojects in time and deliver according to the customer's wishes. LÄS MER

 3. 3. En lönsammare projektering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Martin Karlsson; Oscar Hoolmé; [2012]
  Nyckelord :bim; tekla structures; 3d-modellring; projekteringsmetodik; cad; hallbyggnation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Work titel A more efficient planning within the building process Course VBV615 Writers Martin Karlsson & Oscar Hoolmé Examiner Anders Ekholm Instructor Olle Bergman Aim: Jacob Lindh AB, who is a general contractor of steel buildings to agriculture, commerce and industry, operating in a tough industry where competition is intensifying. They constantly have to be at the forefront by applying new technologies and constantly strive to streamline their operations for the firm to remain profitable in the future. LÄS MER

 4. 4. CAD-samordning - en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Cesar Martinez; Christos Papadimitriou; [2009]
  Nyckelord :CAD-samordning; BIM-projektering; CAD-kravspecifikation; projekteringsmetodik;

  Sammanfattning : CAD-samordning eller ”digital samordning”, används inte endast inom byggbranschen. Alla stora projekt som görs med CAD-program inom produkttillverkning och produktutveckling kräver maximal noggrannhet i mätdata. LÄS MER

 5. 5. Visionen BIM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Lotta Nyman; Johan Söderström; [2008]
  Nyckelord :bim bygginformationsmodell ; projekteringsmetodik; 3d-modellering; byggnadsprojektering; Building construction; Byggnadsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : IT-användandet i byggbranschen har banat väg för nya, effektivare arbetssätt och det finns visioner om hur det ska fungera. Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på byggbranschens användande av, och vision om BIM. LÄS MER