Sökning: "Projektifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Projektifiering.

 1. 1. Visionen om Öresundsregionen - Projektifiering, aktörer och visioner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Persson; [2019]
  Nyckelord :Projektifiering; Greater Copenhagen; Öresundsregionen; Gränsregion; Transnationell Integration; Interreg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The southernmost Swedish region of Scania, the Danish capital region and the Danish region of Zealand are combined into the metropolitan region of Greater Copenhagen, sometimes referred to as the Öresund region. The regional integration is following the global trend of projectification, which means that the integration is increasingly done in project form. LÄS MER

 2. 2. Coworking ur ett projektledarperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sten Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Kollaborativt arbete; Socialt Stöd; Praktikaliteter och Projektledning;

  Sammanfattning : Globalisering och projektifiering har splittrat företagens fasta, homogena struktur. Detta, i kombination med förbättrade digitala möjligheter, har gjort att projektledare kunnat arbeta hemifrån, på distans i virtuella team, utanför det traditionella kontoret. LÄS MER

 3. 3. Är framtiden agilt för kommuner? : En studie som undersöker hur projekt bedrivs i kommuner och ställer det mot ett agilt arbetssätt.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Johan Aarflot; [2019]
  Nyckelord :Projects; agile; politics; municipalities; Projektledning; agilt; politik; kommuner;

  Sammanfattning : Under en senare tid har det uppkommit en ökad press på politiskt styrda organisationer däribland kommuner att bli mer flexibla och hitta nya arbetssätt. Med en förhöjd projektifiering och ökad effektivitet som en strävan av detta, har det skapat organisatoriska spänningar i kommunala projekt. LÄS MER

 4. 4. "Men jag ska inte klaga, det är ju mitt val" : En studie av projektifieringens diskurs och dess konsekvenser för kulturarbetaren och kulturlivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Petra Melin; Alathea Evans; [2015]
  Nyckelord :Neoliberalism; governmentality; biopolitics; New Public Management; project management; ekonomization; cultural worker; cultural policy; freedom of choice; nyliberalism; styrmentalitet; biopolitik; New Public Management; projekt; ekonomisering; kulturarbetare; kulturpolitik; valfrihet;

  Sammanfattning : Kulturlivet har liksom alla delar av samhället kommit att i allt högre grad legitimeras i ekonomiska termer. Denna utveckling kan beskrivas i termer av en ekonomisering av samhället. LÄS MER

 5. 5. ”Välfärdssektorns projektifiering” vad händer med demokratiska substans- och processvärden? En studie av projekt i Malmö stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Johansson; [2014]
  Nyckelord :project; public; sector; process; substance; Social Sciences;

  Sammanfattning : A project is a temporal organization commonly used in private companies to organize workload. In recent years, projects have also become a way of organize the public sector. One explanation of projects’ increase in popularity is the values; controllability and flexibility. LÄS MER