Sökning: "Projektkunskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Projektkunskap.

 1. 1. Projektkunskap för främjandet av organisatoriskt lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Rasmus Cornelius; Ludvig von Essen; [2020]
  Nyckelord :Kunskap; Organisatoriskt lärande; Kunskapshantering; Knowledge management-system; Projekt; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samhället, organisationer och individer är idag under ständig påverkan av information och kunskap. För att ta vara på tillgänglig kunskap och information behöver organisationer ha ett aktivt arbete med kunskapsprocesser som i sin tur stöds av olika IT-verktyg. LÄS MER

 2. 2. Risk Management in Construction Projects : A Knowledge Management Perspective from Swedish Contractors

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dario Petrovic; [2017]
  Nyckelord :Risk Management; Swedish Contractors; Construction Projects; Knowledge Management; Swedish Construction Industry;

  Sammanfattning : Projects within the construction sector is characterized as fragmented, temporary and complex which inherently brings upon risk exposure. Decision makers within the industry need reliant access to information and knowledge in order to manage risks in a sufficient and systematic way. LÄS MER

 3. 3. Fragmentiserad projektkunskap : En studie av hur projektledning har tagits emot inom Stockholms Läns Landsting

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Tonnquist; Viktoria Widén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER