Sökning: "Projektstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Projektstyrning.

 1. 1. Examensarbete : Skillnader mellan teoretisk, planerad och praktiskt genomförd projektledning inom anläggningsbyggande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Projektledning; bygg- och anläggningssektorn; planeringsprocess; projektstyrning;

  Sammanfattning : The Swedish population is growing and is expected to hit 11 million in 2025, at the same time there is a lack of residence. Beside the need to construct residence there is also a need for increased infrastructure for a growing city. LÄS MER

 2. 2. Projektstyrning inom Offentlig Upphandling. Utifrån två perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joar Bjelkholm; Axel Lingheimer; [2019-05-07]
  Nyckelord :Offentlig Upphandling; Lagen om Offentlig Upphandling; LOU; Projektstyrning; Moralisk Fara; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur projektstyrning går till inom Offentlig Upphandling. Vi har utgått från två perspektiv: det privata perspektivet med konsulter och det offentliga perspektivet med Trafikverket. Vi har hållit oss inom ramarna för Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). LÄS MER

 3. 3. Applying Earned Value Managementin Service Projects : A Case Study at Saab Surveillance

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Caroline Jansson; [2019]
  Nyckelord :Earned Value Management EVM ; Project Management; Performance Evaluation; Performance Measurement; Service Projects; ANSI EIA-748; Earned Value Management EVM ; Projektledning; Prestationsutvärdering; Prestandamätning; Serviceprojekt; ANSI EIA-748;

  Sammanfattning : For organisations to stay competitive, continuous improvements and development are needed.Organisations handling complex services, structured in projects, find difficulties in understanding the project performance. LÄS MER

 4. 4. Processkartläggning och projektstyrning inom NPB Automation

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Philip Hinas; Mats Mökander; [2019]
  Nyckelord :Projektledning; projektstyrning; processkartläggning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av överbyggnader på tillfälliga vägar : En fallstudie i Hallonbergen

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Oscar Hall; Måns Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Design; temporary roads; logistics; Dimensionering; tillfälliga vägar; logistik;

  Sammanfattning : När tillfälliga vägar skall anläggas sker vanligtvis ingen dimensionering i förväg, i de flesta fall dimensioneras och byggs de utifrån erfarenhet. Om en tillfällig väg skall användas som permanent väg efter det att byggnationen är färdigställd, kan det i enstaka fall ske en dimensionering på vägen. LÄS MER