Sökning: "Projektstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Projektstyrning.

 1. 1. Examensarbete : Skillnader mellan teoretisk, planerad och praktiskt genomförd projektledning inom anläggningsbyggande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Projektledning; bygg- och anläggningssektorn; planeringsprocess; projektstyrning;

  Sammanfattning : The Swedish population is growing and is expected to hit 11 million in 2025, at the same time there is a lack of residence. Beside the need to construct residence there is also a need for increased infrastructure for a growing city. LÄS MER

 2. 2. Styrning i vägprojekt: Med fokus på förutsättningar och risker : En kvalitativ flerfallsstudie inom Trafikverket

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Johnsson; Anna Olin; [2020]
  Nyckelord :Project; construction project; infrastructure project; project management; the iron triangle; risks; risk management; project characteristics; project conditions; optimism bias; Projekt; anläggningsprojekt; infrastrukturprojekt; projektstyrning; styrtriangel; projektförutsättningar; risker; riskhantering.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Projekt präglas vanligtvis av en otillräcklig måluppfyllelse, exempelvis gällande tid, kostnad och kvalitet. Detta går även att finna vid anläggnings- och infrastrukturprojekt, vilka dessutom är betydande för samhällets möjligheter för kommunikation och transport. LÄS MER

 3. 3. Innovation i infrastrukturprojekt : En studie om styrning av upphandlingsprocessen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christian Persson; Svensson Gustav; [2020]
  Nyckelord :Innovation; public procurement; public sector; infrastructure projects; project governance; controlling; obstacles and barriers and drivers; Innovation; offentlig upphandling; offentlig sektor; infrastrukturprojekt; projektstyrning; styrning; hinder och barriärer samt drivkrafter;

  Sammanfattning : Inledning: Det finns idag ett infrastrukturgap i Sverige som beror på att dagens planerade investeringar inte täcker framtidens behov. Eftersom resurserna inte räcker till ökar efterfrågan på att öka innovationsgraden i infrastrukturprojekten, vilket kan göras genom att styra upphandlingsprocessen. LÄS MER

 4. 4. White Over Red, Pilot Ahead Pilotprojektets roll som riskhanteringsverktyg inom projekt : En kvalitativ fallstudie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Axel Thomsen; Marcus Wennman; [2020]
  Nyckelord :Pilotprojekt; Riskhantering; Projektstyrning; Kundmigration;

  Sammanfattning : Problematization: Pilot projects are highlighted as a useful tool in risk management. However, because there has been a perception that the data produced by them does not have academic validity and that there is a tendency for bias among publishers of scientific articles, the current research on pilot projects is limited. LÄS MER

 5. 5. Projektstyrning inom Offentlig Upphandling. Utifrån två perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joar Bjelkholm; Axel Lingheimer; [2019-05-07]
  Nyckelord :Offentlig Upphandling; Lagen om Offentlig Upphandling; LOU; Projektstyrning; Moralisk Fara; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur projektstyrning går till inom Offentlig Upphandling. Vi har utgått från två perspektiv: det privata perspektivet med konsulter och det offentliga perspektivet med Trafikverket. Vi har hållit oss inom ramarna för Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). LÄS MER