Sökning: "Projektstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Projektstyrning.

 1. 1. Projektstyrning inom Offentlig Upphandling. Utifrån två perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joar Bjelkholm; Axel Lingheimer; [2019-05-07]
  Nyckelord :Offentlig Upphandling; Lagen om Offentlig Upphandling; LOU; Projektstyrning; Moralisk Fara; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur projektstyrning går till inom Offentlig Upphandling. Vi har utgått från två perspektiv: det privata perspektivet med konsulter och det offentliga perspektivet med Trafikverket. Vi har hållit oss inom ramarna för Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). LÄS MER

 2. 2. Processkartläggning och projektstyrning inom NPB Automation

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Philip Hinas; Mats Mökander; [2019]
  Nyckelord :Projektledning; projektstyrning; processkartläggning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av överbyggnader på tillfälliga vägar : En fallstudie i Hallonbergen

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Oscar Hall; Måns Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Design; temporary roads; logistics; Dimensionering; tillfälliga vägar; logistik;

  Sammanfattning : När tillfälliga vägar skall anläggas sker vanligtvis ingen dimensionering i förväg, i de flesta fall dimensioneras och byggs de utifrån erfarenhet. Om en tillfällig väg skall användas som permanent väg efter det att byggnationen är färdigställd, kan det i enstaka fall ske en dimensionering på vägen. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av erfarenheter från dammprojekt : två exempel från Vattenfall Vattenkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Soran Bawa; Johan Berntsson; [2019]
  Nyckelord :experience feedback; project follow up; dams; erosion; dam projects; erfarenhetsåterföring; projektuppföljning; dammar; erosion; dammprojekt;

  Sammanfattning : Arbetet har gjorts i samarbete med Vattenfall Vattenkraft AB under våren 2019. Vattenfall äger och driver anläggningar för produktion av el, däribland genom vattenkraft. Syftet har varit att få inblick i arbetsprocessen vid projektarbete på dammar. LÄS MER

 5. 5. Grader av agil projektstyrning i en traditionell projektmiljö : Är agilitet verkligen svart eller vitt?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sebastian Lindh; Erik Östergren; [2018]
  Nyckelord :Projektstyrning; Agil projektstyrning; Agila dimensioner; Grader av agilitet och Situationsanpassad projektstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Agil projektstyrning har växt i popularitet under de senaste åren och har i större utsträckning börjat användas utanför mjukvaruprojekt. Majoriteten av forskningen är dock begränsad till mjukvaruprojekt samt till att projekt antingen är helt agila, helt oagila eller en specifik hybridmodell. LÄS MER