Sökning: "Projektutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Projektutveckling.

 1. 1. Implementation and integration of a collaborative robot in a production line

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Emmanouil Bafounis Kottas; [2019]
  Nyckelord :Collaborative Robot; Industry 4.0; Project Installation; Project Management; Project Development; Production; Project Integration.; Interaktiv Robot; Industry 4.0; Projektinstallation; Projektledning; Projektutveckling; Produktion; Projektintegration;

  Sammanfattning : Scope of this thesis is the integration and implementation of a collaborative robot in the production line. In the first chapter, the project is described, and its objectives, purpose, boundaries and requirements are defined. Moreover, the project management tools and techniques are presented. LÄS MER

 2. 2. Tidiga planeringsskeden : en undersökning om landskapsarkitektens roll i tidiga planeringsskeden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Smedberg; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; landskapsarkitekt; planering; projektutveckling; tidiga skeden;

  Sammanfattning : De värdeskapande förutsättningarna för ett projekt sätts i de tidiga planeringsskedena. För att utvecklingen ska kunna ske på ett hållbart sätt och leda till goda livsmiljöer krävs det ny kunskap och tydligt fokus tidigt i planeringen. LÄS MER

 3. 3. Simplified method to investigate the modules positioning impact on large-scale PV plant performances in Northwest France

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Maud Rietjens; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modules modalities (landscape or portrait mounting) affect the losses related to partial shading by changing the internal circuital modules orientation. This partial shading is responsible up to 25% of output production losses in large-scale ground-mounted photovoltaic power plants (Mao, Sunan, Peng, Yanlong, & Weiping, 2017). LÄS MER

 4. 4. Addswift : En webbplattform för internetanvändare över hela världen

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Christopher Gauffin; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Vue; Node; Express; MongoDB; JWT; Oauth; Datasäkerhet; Projektutveckling; Gantt; ER; WBS; Trello; Wireframe; Sitemap;

  Sammanfattning : New technologies arise everyday, but which ones are the best for your project? How do you store data in a safe manner that complies with the new European GDPR law? How do you plan, develop and complete a project? These are but a few formulations of questions that the study in this report will cover.  The report is based around a business idea and vision for a company that offers advanced products built with modern technologies. LÄS MER

 5. 5. Identifiering och Klassificering av Osäkerheter i Förvärvsprocessen vid Bostadsutvecklingsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Vallion; [2017]
  Nyckelord :Uncertainty Management; Acquisition Process; Real Estate Development; Opportunities and Threats.; Osäkerhetshantering; Tidigt skede; Bostadsutveckling; Möjligheter och Hot.;

  Sammanfattning : Tidiga skeden av byggprojekt är oftast väldigt komplexa, och många av projektens förutsättningar är osäkra. Då osäkerheter kan ses som brist på information och kunskap, innebär det att tidiga skeden innefattar många osäkerheter som kan generera både positiva och negativa utfall. LÄS MER