Sökning: "Proletärförfattare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Proletärförfattare.

 1. 1. Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Tord Eng; [2012]
  Nyckelord :Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; Kvinnor och äppelträd; Tord Eng; Witt-Brattström; Bergom-Larsson; Kerstin Engman; Sällskapet Moas Vänner; Eva Adolfsson; Johannesdal; Harry Martinson; Mor badar; Liter-Olle; Gamlingen; Sally; Fredrika; Bachtin; Figura; Modernismen; Proletärförfattare; Feministisk litteratur; Män i litteraturen; mor Sofi; Förskinnsbonden; Den skroige; mårbo; Videbonden; Glada Flickan; Mandala; Sallys söner;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka om en nära läsning av Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd med fokus på de manliga karaktärerna förmår öppna texten för tolkning på något nytt sätt, huvudsakligen i ett självbiografiskt perspektiv. Även den omtvistade frågan om Kvinnor och äppelträds strukturella uppbyggnad behandlas i uppsatsen. LÄS MER

 2. 2. Barkade nävar och proletära spadar: Framställningen av arbetarförfattarna i läromedel för litteraturundervisningen i gymnasieskolan 1945-2008

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Per Johansson; Sarah Andreasson; [2009]
  Nyckelord :arbetarförfattare; proletärförfattare; arbetarlitt;

  Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att undersöka hur de svenska arbetarförfattarna ocharbetarlitteraturen har framställts i litteraturhistoriska läromedel från efterkrigstiden. Dethuvudsakliga målet med uppsatsen, och den huvudsakliga frågan, har varit att ta reda på hurförändringen ser ut mellan 1945 och 008. LÄS MER