Sökning: "Prominenta"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Prominenta.

 1. 1. On the Wellbeing of the Nonexistent : Om ickeexisterande personers välfärdsnivå

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Finn Lysander Reinick; [2023]
  Nyckelord :Actualism; possibilism; zero doctrine; wellbeing of the nonexistent; existence;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuterar jag frågan huruvida vi kan jämföra existerande personers välfärdsnivå med icke-existerande personers välfärdsnivå. Att kunna ge svar på denna fråga är på så sätt viktigt att det hjälper oss med att göra begripligt uttalanden som att man önskar att man aldrig skulle ha existerat på grund av svåra kval som man lider. LÄS MER

 2. 2. “Knäkontroll känns som en av de viktigaste sakerna att lägga tid på” : Unga vuxnas upplevelser och erfarenheter av genomförande av det skadeförebyggande träningsprogrammet “Knäkontroll” inom fotboll. En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Linus Bjurdalen; Gustav Nygren; [2023]
  Nyckelord :Fysioterapi; Knäkontroll; Skadeprevention; knäskada; fotbollspelare; unga vuxna; Physiotherapy; Knee Control; Injury prevention; knee injury; football players; young adults;

  Sammanfattning : Bakgrund: Knäkontroll är ett svenskt skadeförebyggande träningsprogram som visat sig ha god effekt för prevention mot främre korsbandsskador vilket är en vanlig knäskada inom fotboll både på herr- och damsidan. Idag finns det studier som utforskat tränares syn och erfarenheter av Knäkontroll och generell skadeförebyggande träning, i nuläget finns det dock en kunskapslucka om vad fotbollsspelare själva har för upplevelser och erfarenheter av att genomföra träningsprogrammet Knäkontroll. LÄS MER

 3. 3. ”Jag startade inte företag för att bli rik.” : En diskursanalytisk studie om synen på kvinnligt och manligt företagande i den offentliga debatten under perioden 1990–2020.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Olivia Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Entreprenörskap; kvinnligt och manligt företagande; dagstidningar; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Ett viktigt mål för Sveriges näringsliv är att det ska finnas samma möjligheter för kvinnor som män att driva företag, men trots detta finns det tydliga exempel på att kvinnor diskrimineras både på arbetsmarknaden och som företagare. Tidigare forskning konstaterar att företagande har en stark manlig identitet och att det kvinnliga företagandet ifrågasätts än idag. LÄS MER

 4. 4. Faktorer för sponsring av damidrott : En kvalitativ studie om LIF-Dam

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jacob Palmborg; Daniel Ljung; [2022]
  Nyckelord :Sponsorship; motivation; women’s sports; marketing; sponsorship decisions; Sponsring; motivation; damidrott; marknadsföring; sponsringsbeslut;

  Sammanfattning : Bakgrund: All professionell idrott är mer eller mindre beroende av sponsorer för att kunna bedriva en bra verksamhet. Problematiken ligger i att herridrotten får en betydligt större del av den totala sponsringssumman. Sponsring inom damidrott är ett relativt outforskat område. LÄS MER

 5. 5. BERT Language Modelling on Network Log Data for Generalized Unsupervised Intrusion Detection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fynn van Westen; [2022]
  Nyckelord :BERT; Language-Modelling; Cyber-Security; Intrusion-Detection; NLP; Anomaly-Detection; One-Class-Classification; BERT; språkmodellering; cybersäkerhet; intrångsdetektering; NLP; anomalidetektering; en-klass-klassificering;

  Sammanfattning : Intrusion detection is the most prominent topic of modern computer network security. The potential attack surface is growing exponentially every year. To cope with the amounts of data which accrue, automated methods for detecting undesired network activity are the only feasible solution. LÄS MER