Sökning: "Promotion"

Visar resultat 1 - 5 av 2049 uppsatser innehållade ordet Promotion.

 1. 1. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 3. 3. Varför matturism? Möjligheter och incitament för utveckling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Viktoria Ågren; [2021]
  Nyckelord :Food tourism; Tourism development; Gastronomy tourism; Kulturgeografi; Turism; Matturism; Höga Kusten; Gastronomisk turism; Turismutveckling;

  Sammanfattning : Food tourism has recently become a trend throughout the world, and Sweden is not an exception. Regions and municipalities are now increasingly beginning to discover the potential benefits of food tourism development. LÄS MER

 4. 4. Samverkan – nyckeln till (handlings)frihet? : En kvalitativ studie om samverkan inom grundskolan utifrån skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Simone Nilsson; Kristiina Mölder; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; compulsory school; school social worker; health promotion work; prevention work.; Samverkan; grundskola; skolkurator; hälsofrämjande arbete; förebyggande arbete.;

  Sammanfattning : Collaboration between different professions within the school is important for promoting students' health and knowledge goals. Research in the school area shows both promoting and hindering factors for interprofessional teams to work with health promotion and prevention work. LÄS MER

 5. 5. Cosmetics gone green : A quantitative experimental study on green promotional cues and consumers’ purchase intention

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Therese Genovese; Charlotte Green; [2021]
  Nyckelord :green promotion; intrinsic cues; extrinsic cues; theory of planned behavior; ingredients; formula; packaging; brand; green cosmetic products; consumer behavior; purchase intention;

  Sammanfattning : In the context of the world's increasing environmental challenges and the rise of green consumerism, promoting sustainable consumer behavior is more important than ever. This study aims at extending the understanding of consumers' purchase  intention of  environmentally friendly cosmetic products. LÄS MER