Sökning: "Promotional culture"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Promotional culture.

 1. 1. Ett varumärke för halva Sveriges sjukvård : En kvalitativ fallstudie av Region Västerbottens rekryteringskommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Matilda Frölin; Victoria Ullsten; [2020]
  Nyckelord :recruitment communication; reception; decoding; branding in public sector; place branding; employer branding; healthcare; rekryteringskommunikation; avkodning; varumärkesarbete i offentlig sektor; platsvarumärke; arbetsgivarvarumärke; sjukvård;

  Sammanfattning : The lack of highly educated medical personnel is increasing in small municipalities which therefore makes it interesting to investigate how Region Västerbotten takes into account that they have three hospitals in different municipalities to recruit for. The purpose of this study was to understand how the region communicate in their recruitment communication together with how this communication is decoded by nursing students and medical students. LÄS MER

 2. 2. ”Att kläder kan göra mig såhär glad det är helt sjukt” : En kritisk diskursanalys av konsumtion på Bianca Ingrossos Youtubekanal

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Consumerism; Consumption society; Bianca Ingrosso; Youtube;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how consumption is constructed in the YouTube-videos of Bianca Ingrosso. To do so the critical discourse analysis described by Norman Fairclough was used both as a theoretical perspective and method. LÄS MER

 3. 3. ”Man är ju också människa, man är ingen robot.” : En kvalitativ studie av polisers privata kommunikation online.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linus Jonsheden; Clautidia Waked; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media have opened up completely new opportunities for people to participate with their voice in the public sphere. Furthermore, we live in a world of promotional culture, where individuals who work with their personal brand, the visibility of an attractive lifestyle, are rewarded with social capital and symbolic means. LÄS MER

 4. 4. Elevhälsans komplexa uppdrag - "En skola för alla" : Rektorer och specialpedagogers syn på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i elevhälsan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kristine Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Pupils’ health; special pedagogue; principal; pupil health team; preventive work; health promotion work; equal; one school for all; learning environment;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe how the principal and the special pedagogue perceive and define pupil ill-health prevention and pupil health enhancement in their work. It explores how they understand the role they play in elevhälsan, literally meaning pupils' health. LÄS MER

 5. 5. Effects of cultural differences on non-european entrepreneurs while establishing a start-up company in sweden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Munira Hossain; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to illustrate how cultural differences influence start-up companies established by young non-Europeans and how they overcome this. When immigrants want to start a business in a foreign country they have to overcome a number of challenges. LÄS MER