Sökning: "Pronuptia de Paris"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pronuptia de Paris.

 1. 1. Franchising ur ett konkurrensperspektiv - Är regleringen för franchising tillräcklig eller finns det risk för snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Franchising; Konkurrensrätt; Artikel 101 FEUF; Kommissionens förordning 330 2010; Kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar 2010; Pronuptia de Paris; Business and Economics;

  Sammanfattning : Franchising är egentligen ett företagsekonomiskt begrepp vars avtal berör många rättsområden såsom konkurrensrätt, avtalsrätt, immaterialrätt samt arbetsrätt. Det en verksamhetsform som kombinerar ett lyckat beprövat affärskoncept med egenföretagande. LÄS MER

 2. 2. Regelverket kring franchiseavtal - skydd för ett affärskoncept?

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sol-Britt Fontander; [2013]
  Nyckelord :Franchising; franchiseagreement; Franchising; franchiseavtal; affärskoncept;

  Sammanfattning : Första gången som EU-domstolen hade att ta ställning till franchiseavtal var i mål 161/84 Pronuptia de Paris. Kommissionen har därefter i några beslut fastställt riktlinjerna för hur franchiseavtal ska betraktas utifrån EU:s konkurrensrättsliga perspektiv. LÄS MER