Sökning: "Prop. 2015 16:193"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Prop. 2015 16:193.

 1. 1. Vad händer med väsentlig information när det blir obligatoriskt att redovisa en hållbarhetsrapport? En studie av redovisning för hållbarhet i stora svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabella Linder; [2019-01-31]
  Nyckelord :Prop. 2015 16:193; Direktiv 2014 95 EU; hållbarhetsrapport; väsentlighet; lagkrav på hållbarhetsredovisning; CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan räkenskapsåret 2017 är det obligatoriskt för större svenskaföretag att redovisa en hållbarhetsrapport. Syftet med lagkravet var att öka öppenheten för attstärka intressenternas förtroende för redovisningen och få de hållbarhetsrapporter som företaginom Europa presenterar att nå samma höga nivå. LÄS MER

 2. 2. Strategiskt ledarskap: Implementering av hållbarhetsarbete i en organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Tilda Brönnert; Maria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Institutionell teori; Implementeringsprocess; CSR; Hållbarhetsrapportering; Hållbarhet; Lag 2016:947 om ändring av årsredovisningslagen 1995:1554 ;

  Sammanfattning : Since 2016-12-31, big companies in Sweden must report their sustainability work according to Amendment (2016:947) to the Annual Account Act (1995:1554). This makes the sustainability reports easier to compare, and also easier to see which companies that practice sustainability. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisningar – hur överensstämmer dessa med den nya lagstiftningen : En kvalitativ studie om hållbarhetsredovisningar och potentiella nödvändiga revideringar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joel Lindegren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är ett globalt problem som utöver att orsaka enorma problem världen över också ger upphov till omfattande samhällskostnader. Mellan 1980 och 2011 orsakade till exempel översvämningar ekonomiska förluster på över 90 miljarder euro (Europeiska kommissionen, 2017). LÄS MER