Sökning: "Propaganda"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet Propaganda.

 1. 1. "Det gäller dig och din familj!" : Svenskt civilförsvar och vardagslivets militarisering under kalla kriget 1945-1975

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Mattias Vesterlund; [2018]
  Nyckelord :Civil Defense; Cold War Culture; Militarization; Culture of Civil Defense; Welfare State; Cold War Sweden;

  Sammanfattning : The Swedish civil defense during the Cold War Era was a well-developed and well-planned organization in comparison to many other countries. This caused civil defense ideas to come closer to individual citizens’ everyday lives and influence how they should adapt to the threat of nuclear war, thus creating a culture of civil defense. LÄS MER

 2. 2. Demokratiseringsprocessen i Myanmar : En kvalitativ fallstudie om Myanmars konfliktdrabbade demokratiseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pontus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Institution; Civil kompetens; Demokratisk process; Instabilitet; Valprocess; Media; Utbildning; Korruption; Manipulation; Propaganda; Politisk agenda; Jack Snyder.;

  Sammanfattning : The democratic process in Myanmar has been a troublesome one. Since the democratic wave arrived the country has witnessed an intense conflict which has led to something that the Human Rights Watch has called an ethnic cleansing. LÄS MER

 3. 3. Det dolda ansiktet : En studie av kvinnans roll i IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2018]
  Nyckelord :is; islamiska staten; islam; propaganda; jihad; kalifat; kvinna; moder; syster; hustru; slav; kämpe; supporter; rekryter; koran; hadith; dabiq; rumiyah; genus; kön; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Studien är grundad på en textanalytisk undersökningsmetod med IS texter i fokus. LÄS MER

 4. 4. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lina Segerström; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; propaganda; twitter; kommunikation; Institute for Propaganda Analysis;

  Sammanfattning : Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. LÄS MER

 5. 5. PROPAGANDA I SVENSK POLITIK En deskriptiv studie av svenska partiers retorik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Boudin; Jesper Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Propaganda; political manifestos; dimensions; techniques; illuminate; voters;

  Sammanfattning : Freedom of expression can be viewed as the very heart of democracy, without it the democratic system falls apart. Political communication is a form of expression and perhaps the most important form as well. LÄS MER