Sökning: "Property Transactions"

Visar resultat 11 - 15 av 92 uppsatser innehållade orden Property Transactions.

 1. 11. Här har du, mitt barn! - Överlåtelse av näringsfastighet vid generationsskifte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Holmgren Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; generationsskifte; fastighet; näringsfastighet; blandade fång; huvudsaklighetsprincipen; kattrumpa; underprisöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förr användes en metod för att minska skatteeffekterna vid försäljning av näringsfastigheter. Metoden kallas för kattrumpan. Kattrumpan utgjorde det första steget i en transaktionskedja, där fastigheten paketerades i ett aktiebolag samägt med närstående. Överlåtelsen ansågs vara en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. LÄS MER

 2. 12. Nanotechnology Start-ups - Intellectual Property for Generating Value

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Hellström; Sara Nilsson; [2018]
  Nyckelord :nanotechnology; start-up; intellectual property; management; innovation; strategic value; financial value; formal IP; informal IP;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis was to increase the understanding of how formal and informal intellectual property may affect value generation of strategic and financial values within the nanotechnology start-up sector. Method – This study had an inductive approach through a qualitative multi-case study. LÄS MER

 3. 13. IFRS 13 inverkan på finansiell rapportering av förvaltningsfastigheter : En komparativ studie mellan svenska börnoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jimmy Andersson; Robin Jellhag; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; IAS 40; investment property; disclosures; observable inputs; unobservable inputs; principle based standards.; IFRS 13; verkligt värde; IAS 40; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav; observerbara data; icke observerbara data; principbaserade standarder.;

  Sammanfattning : I januari år 2013 införde IASB en ny standard (IFRS 13) med syftet att ge vägledning i hur verkligt värde bör beräknas och redovisas. Förvaltningsfastigheter är ett tillgångsslag som skall redovisas till verkligt värde antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte. LÄS MER

 4. 14. Decentralized Transactions in a Centralized Environment : A Blockchain Study Within the Transport Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Marcus Löf; [2017]
  Nyckelord :Blockchain Colored Coins Transport Industry Bitcoin Smart-property;

  Sammanfattning : The blockchain technology constitutes a domain where significant research is done. The technology revolutionized the world through the cryptocurrency Bitcoin, and since then new applications of the technology have emerged. One of the applications is to represent real assets as digital assets on a blockchain, so called smart-property. LÄS MER

 5. 15. Statistical learning procedures for analysis of residential property price indexes

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Otto Rydén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Residential Price Property Indexes (RPPIs) are used to study the price development of residential property over time. Modeling and analysing an RPPI is not straightforward due to residential property being a heterogeneous good. LÄS MER