Sökning: "Property Transactions"

Visar resultat 16 - 20 av 101 uppsatser innehållade orden Property Transactions.

 1. 16. Does the Introduction of Wind Turbines Have an Impact on Surrounding Property Prices? A Hedonic Difference-In-Differences Approach

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Petter Björklund; Gabriel Morin; [2018]
  Nyckelord :Generalized Difference-In-Differences; Hedonic Pricing Model; Wind Turbines; Spatial Analysis; Swedish Housing Market;

  Sammanfattning : The Swedish government has the ambition to increase the usage of renewable energy sources in Sweden. Wind power development is one of many key elements needed to achieve that goal. This thesis has investigated if the introduction of wind turbines in an area have an impact on surrounding property prices. LÄS MER

 2. 17. Fångesklassificering av blandade fång vid överlåtelse av lös egendom i inkomstslaget näringsverksamhet - Inkomstskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda Svensson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; fångesklassificering; blandat fång; blandade överlåtelser; lös egendom; inkomstslaget näringsverksamhet; enskild näringsverksamhet; överlåtare; förvärvare; inkomstskatt; anskaffningsvärde; periodiseringsfond; expansionsfond; sparat fördelningsbelopp; räntefördelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid generationsskifte är det vanligt att egendom överlåts till pris som understiger marknadsvärdet, vilket kallas blandat fång. Enbart ett fåtal frågor avseende dessa fång regleras i inkomstskattelagen och för övriga frågor behöver fånget klassificeras som antingen gåva eller köp. LÄS MER

 3. 18. REITs framtid i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Hallsten; Fredrik Sundin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : REITs har kommit att bli ett världsomspännande fenomen. Denna investerings-form har egenskaper som gagnar hela spannet av investerare, stora som små. Högre riskjusterad avkastning, stabila och förutsägbara kassaflöden är några av anledningarna till detta. LÄS MER

 4. 19. Tangible Intangibles in the United States’ Tax Cuts and Jobs Act : How Mixed Definitions of “Intangible” Lead to Mixed Results in the United States’ Efforts to Close Tax Loopholes, Move to a Territorial Tax System, and Reduce Base Erosion and Profit Shifting Abuses

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :James Summers; [2018]
  Nyckelord :tax; law; international tax law; intangible; tangible; property; income; definition; territorial tax system; worldwide tax system; OECD; WTO; United States; TCJA;

  Sammanfattning : The United States’ Tax Cuts and Jobs Act of 2017 (TCJA) changed a 30-year-old definition of the term “intangible property” and added assessment requirements for two different types of “intangible income”, both of which deviate from the newly changed general definition of “intangible” and most common understandings of the meaning of the word.  While it may appear unlikely that a change in meaning of a single word in a large tax code could have a drastic effect on international taxation, the differing definitions of “intangible” create far-reaching tangible consequences. LÄS MER

 5. 20. Här har du, mitt barn! - Överlåtelse av näringsfastighet vid generationsskifte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Holmgren Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; generationsskifte; fastighet; näringsfastighet; blandade fång; huvudsaklighetsprincipen; kattrumpa; underprisöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förr användes en metod för att minska skatteeffekterna vid försäljning av näringsfastigheter. Metoden kallas för kattrumpan. Kattrumpan utgjorde det första steget i en transaktionskedja, där fastigheten paketerades i ett aktiebolag samägt med närstående. Överlåtelsen ansågs vara en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. LÄS MER