Sökning: "Property Transactions"

Visar resultat 16 - 20 av 92 uppsatser innehållade orden Property Transactions.

 1. 16. Formkrav, för vem eller vad? En omodern inskränkning av avtalsfriheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Eriksson; [2017]
  Nyckelord :formkrav; fastighetsöverlåtelser; aktieteckning vid nyemission; NJA 2016 s 107; Utfästelser;

  Sammanfattning : En grundläggande princip för olika avtal är att det föreligger avtalsfrihet mellan parterna. Då vissa avtal kräver att formkrav ska vara uppfyllda för att avtalet ska giltigförklaras inskränks sålunda avtalsfriheten för dessa avtal. Formkravet för fastighetsöverlåtelser stadgas i 4:1 JB och har sina rötter ungefär 300 år tillbaka. LÄS MER

 2. 17. Fastighetsbolags investeringsstrategier: En studie på Öresunds kommersiella fastighetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Carl Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Strategy; Behavioral finance; Cluster theory; Commercial real estate; Strategi; Finansiell beteendevetenskap; Klusterteori; Kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om bolag på Öresunds kommersiella fastighetsmarknad efterföljer sina avsedda strategier. Wihlborgs, Vasakronan och Klövern har valts ut för studien då de tillsammans innehar betydande marknadsandelar över Öresunds kommersiella fastighetsmarknad. LÄS MER

 3. 18. Ersättningsklausuler i framtida utfästelser att överlåta fast egendom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Johansson; [2017]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Fastighetsrätt; Fast egendom; Föravtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper deals with future commitments to transfer immovable property and especially compensation clauses connected to the commitment. Future commitments to transfer immovable property has no legal effect, a party can not enforce transfer. Nor can a party be required to pay damages. LÄS MER

 4. 19. De besynnerliga och besvärliga belastningarna - Belastningars sakrättsliga verkningar ur ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Liljebäck; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; sakrätt; omsättningsintresset; betingelse; belastning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande uppsats är att utreda om, och i så fall när, belastningar erhåller sakrättsliga verkningar. Ett ytterligare syfte är att försöka analysera rättsläget utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 20. Foreign Direct Investments on the Swedish Real Estate Market : Fundamentals Impact on Foreign Transaction Volume

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :David Malmström; Anthon Schultz; [2017]
  Nyckelord :Swedish Real Estate Market; Fundamental Economic Factors; Capitalization Rate; Cap Rate; FDI; Foreign Direct Investments; Transaction Volume; Svenska Fastighetsmarknaden; Utländska Direktinvesteringar; Direktavkastning; Transaktionsvolym;

  Sammanfattning : 2016 was a year of record with a total amount of over 201 billion SEK invested in the Swedish real estate market, spread over more than 535 transactions (counting transactions of 40 million SEK and above). The Swedish real estate market is sometimes referred to as a safe haven among international investors when it comes to foreign direct investments. LÄS MER