Sökning: "Property Transactions"

Visar resultat 21 - 25 av 92 uppsatser innehållade orden Property Transactions.

 1. 21. Paketering av Fastigheter : Innebär paketeringsutredningen ett hot mot den svenska fastighetsmarknaden?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Karoumi; [2017]
  Nyckelord :Real Estate Law; Property Packaging; Commercial Real Estate; Fastighetsjuridik; Fastighetspaketering; Kommersiella Fastigheter; Fastighetsförsäljning;

  Sammanfattning : Den svenska fastighetsmarknaden är attraktiv. På senare år har branschen upplevt stora framgångar, samt lyckats leverera goda resultat. Det är något som både främjats till följd av vårt överlag låga ränteläge, samt då branschen kännetecknats av en god lönsamhet. LÄS MER

 2. 22. Investeringsintresse i miljonprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Pernilla Ljung; Frida Manhem; [2017]
  Nyckelord :Miljonprogramsområden; Investeringsintresse; Förtätning; Värdepåverkande faktorer; Malmö; Göteborg; Stockholm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljonprogramseran kallas den byggnadsperiod som sträcker sig från 1965-1974. Detta var en tid i svensk byggnadshistoria där storskalighet och effektivt byggande förespråkades. Under perioden uppfördes 1 005 578 bostäder i Sverige och idag består en fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd av bebyggelse från 1960- och 70-talet. LÄS MER

 3. 23. Dolt fel i fastighet - JB 4:19 - Ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare vid fastighetsöverlåtelser på den svenska småhusmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Christoffer Grönberg; [2017]
  Nyckelord :Handelsrätt; Fastighetsöverlåtelser; Jordabalken; Köprätt; Felansvar; Ansvarsfördelning; Dolda fel; Undersökningsplikt; Upplysningsplikt Business law; Real property transactions; Responsibility; Risk; Hidden defects; Duty of examination; Duty of disclosure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Omsättningen på den svenska fastighetsmarknaden för småhus står varje år för betydande ekonomiska värden. Köpet av en fastighet är för många människor en stor affär och vissa fall den största investeringen man gör i livet. LÄS MER

 4. 24. Property Market Valuation of Flood Risk When Insurance is Free

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Steve Berggreen-Clausen; [2016-09-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 25. The Occurrence of Earnings Management in Swedish Real Estate Companies – a quantitative study

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Oskar Wigsén; [2016]
  Nyckelord :Earnings management; fair value method; IAS 40; investment property; Earnings management; fair value-metoden; IAS 40; förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Background and aim: All of the publicly listed companies in the EU have since January 2005 been required to implement the new international accounting standard IAS/IFRS in their financial statements. One of the new regulations that were included in the standard was the IAS 40 – Investment Property, which regulates the valuation and reporting of a company’s investment properties. LÄS MER