Sökning: "Property fee"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Property fee.

  1. 1. Statlig kreditgaranti som styrmedel för energieffektivisering av flerbostadshus

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Daniel Nylund; Lovisa Rendert; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate the possibilities of introducing a state credit guarantee for energy efficiency of apartment buildings. Heating and hot water in apartment buildings account for about 8% of Sweden's total energy use and many of the buildings have potential to greatly reduce its energy use. LÄS MER

  2. 2. Vad krävs för motivering för att öka din källsortering?

    Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Rebecka Lysholm; [2020]
    Nyckelord :municipal waste management; recycling; source separation; multi dwellings; behavior; habit; norms; convenience; storage space; case study.; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : This study expands the current research on waste management in multi-dwellings by analysing how a Swedish public utility property have used an economic instrument to increase the tenants’ recycling rate. The tenants’ precipitation about the need of storage space for recyclables and the construction of personal storage solutions to fit their needs, adds important knowledge about the importance of convenience when it comes to increasing the recycling rate. LÄS MER

  3. 3. Vilande lagfart vid köp av del av fastighet : Avskaffande av expeditionsavgiften

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

    Författare :Linda Svedman; Josefina Svens; [2019]
    Nyckelord :Registration of ownership; purchase of part of a property; expedition fee.; Vilande lagfart; lagfart; köp av del av fastighet; expeditionsavgift.;

    Sammanfattning : Ansökan om lagfart som blir vilandeförklarad vid köp av del av fastighet kan användas för att säkra ägandet. En expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när vilandebeslutet tas. Ytterligare en expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när den vilande lagfarten blir en beviljad lagfart eller avslagen. LÄS MER

  4. 4. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
    Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

    Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

  5. 5. Property Developers’ Pricing Strategies and Time on Market

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Tom Hagen; Rodriguez Meshe; [2018]
    Nyckelord :Real Estate; Residential Real Estate; Pricing Strategies; Time on Market; Overpricing; Fastigheter; Bostäder; Prissättningsstrategier; Annonstid; Överprissättning;

    Sammanfattning : This study aims to investigate the causal linkage between developers’ pricing strategies and time on market (TOM) in the primary market for residential properties, i.e. a market where the seller is a developer or construction company, since this market differs significantly from the secondary or succession market. LÄS MER