Sökning: "Property fee"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Property fee.

 1. 1. Vilande lagfart vid köp av del av fastighet : Avskaffande av expeditionsavgiften

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linda Svedman; Josefina Svens; [2019]
  Nyckelord :Registration of ownership; purchase of part of a property; expedition fee.; Vilande lagfart; lagfart; köp av del av fastighet; expeditionsavgift.;

  Sammanfattning : Ansökan om lagfart som blir vilandeförklarad vid köp av del av fastighet kan användas för att säkra ägandet. En expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när vilandebeslutet tas. Ytterligare en expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när den vilande lagfarten blir en beviljad lagfart eller avslagen. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

 3. 3. Property Developers’ Pricing Strategies and Time on Market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tom Hagen; Rodriguez Meshe; [2018]
  Nyckelord :Real Estate; Residential Real Estate; Pricing Strategies; Time on Market; Overpricing; Fastigheter; Bostäder; Prissättningsstrategier; Annonstid; Överprissättning;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the causal linkage between developers’ pricing strategies and time on market (TOM) in the primary market for residential properties, i.e. a market where the seller is a developer or construction company, since this market differs significantly from the secondary or succession market. LÄS MER

 4. 4. Avtal om kostnader för planarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jakob Lundberg; Martin Carlbring; [2017]
  Nyckelord :Plankostnad; Planavgift; Taxa; Plankostnadsavtal; Plan- och bygglagen; Planrelaterade utredningar; Likställighetsprincipen; Självkostnadsprincipen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Municipalities have large costs for their work with detailed development plans and area regulations. These planning costs are funded in different ways. Legislation permits municipalities to charge property owners for the planning costs of a certain plan, if the properties benefit from the plan by receiving building permits. LÄS MER

 5. 5. Spekulationsköp av bostadsrätter i Stockholm : Ett problem för bostadsrättsföreningar?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lisa Hult; Sofia Linjo; [2017]
  Nyckelord :Speculation buyer; Speculation market; Condominium; Stockholm housing market; Housing associations; Flipping; Subleasing; Spekulationsköpare; Spekulationsmarknad; Bostadsrätt; Stockholms bostadsmarknad; Bostadsrättsförening; Flipping; Andrahandsuthyrning;

  Sammanfattning : Att spekulera i bostadsrätter har blivit ett alltmer populärt sätt att placera sina pengar. De senaste årens stora värdestegringar och låga riskexponering har lett till att bostadsrätter inte längre bara förvärvas för bostadsändamål. LÄS MER