Sökning: "Property law"

Visar resultat 21 - 25 av 910 uppsatser innehållade orden Property law.

 1. 21. Djurskyddslagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv - En studie av svenskt djurskydd genom tiderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Gyllenhammar; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; djurskyddslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar djurskydd ur ett rättsutvecklingsperspektiv från tiden innan vår tidräkning och fram till idag. Jag redogör för de ideologiska och filosofiska strömningar som lett fram till de olika förändringar som skett under århundradena. LÄS MER

 2. 22. Elektroniska underskrifter - En studie om den svenska regleringen med särskilt fokus på köp av fast egendom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amir Champari; [2020]
  Nyckelord :Elektroniska underskrifter; digital signatures; formkrav; fastighetsköp; Jordabalken; eIDAS; PKI; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the current regulation of electronic signatures in Sweden is and whether the formal requirements for property purchases can be considered met when using electronic signatures. The conclusion is that the eIDAS-regulation and supplementary law (2016:561) with provisions to the EU-regulation on electronic identification regulate electronic signatures in Sweden. LÄS MER

 3. 23. Energikartläggning av en kontorsbyggnad i Mellansverige : Skattehuset i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Albin Skärberg; [2020]
  Nyckelord :Energy audit; Office; Energy efficiency; Ventilation; Energikartläggning; Kontor; Energieffektivisering; Ventilation;

  Sammanfattning : Världen under åren har haft en ökning av energianvändning som kan leda till stora problem. Anledningen är för att många länder producerar el och värme med resurser som medför stora mängder utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 4. 24. Riskfördelning vid fel i fastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :David Fridell; Max Höijer; [2020]
  Nyckelord :fel i fastighet; abstrakta fel; jordabalken; riskfördelning; rättsekonomi; välstånd; effektivitet; transaktionskostnader; defects in property; abstract defects; Land Code; risk distribution; economic analysis of law; prosperity; efficiency; transaction costs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a real estate transaction, according to chapter 4, paragraph 19, in the Swedish Land Code, the seller has an abstract liability. This liability was introduced when the new Land Code came into force in 1972. Prior to that, the seller did not have this abstract liability, but only a responsibility for things that he made direct commitments to. LÄS MER

 5. 25. Hur påverkar rättsreglerna bildandet av ägarlägenheter?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jakob Lundwall; Simon Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :Condominiums; three-dimensional property formation; 3D property; purpose interpretation; Property Formation Act; Joint Facilities Act; transformation of tenure; lease-purchase; zoning; Ägarlägenheter; 3D-fastigheter; 3D-fastighetsbildning; tredimensionell fastighetsbildning; FBL; fastighetsbildningslagen; syftestolkning; AL; anläggningslagen; omvandling; hyrköp; detaljplan;

  Sammanfattning : Ägarlägenheter kan ha flera fördelar med bland annat ökat boendeinflytande för den enskildelägenhetsinnehavaren, vilket var ett av målen när lagen infördes. Långt färre ägarlägenheter har bildats änvad som förutspåddes när boendeformen infördes i Sverige år 2009. LÄS MER