Sökning: "Property tax"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden Property tax.

 1. 1. “Cheap" property holding stocks: Opportunity of a lifetime or too good to be true? - An empirical test of investment strategies based on stock price / EPRA NAV multiples for Swedish property holding stocks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Goldner Yhlen; Erik Tobisson; [2020-07-01]
  Nyckelord :EPRA; EPRA NAV; NAV; property holding firms; real estate firms; efficient market hypothesis; behavioral finance; deferred tax; fair value accounting; law of one price; IFRS; IAS 40 investment property; portfolio; Value stocks; growth stocks; investment strategy;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Avskaffandet av den svenska fastighetsskatten - En estimering av reformens påverkan på bostadspriserna genom synthetic control method

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Peter Möller; Jacob Sandequist; [2020-02-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the removal of the national property tax in Sweden 2008 and its impact on housing prices in the country. The study also aims to examine the time aspect of the potential impact of the reform. A quantitative synthetic control method is used to analyze the impact over time. LÄS MER

 3. 3. The Compatability of the OECD MNA with EU Fundamental Freedoms and the Case Law on Abuse

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Danila Oborin; [2020]
  Nyckelord :Danish Beneficial Ownership Cases Tax Abuse Tax Evasion Modified Nexus Approach OECD Fundamental Freedoms Intellectual Property Preferential Regime Research and development; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The OECD Modified Nexus Approach (MNA) as found in BEPS Action 5 is the preferred method for implementing an IP regime. By linking IP-related expenditures to tax benefits, the approach redefined substance with the aim to prevent tax base erosion which could occur in lenient IP regimes. LÄS MER

 4. 4. Aktörernas spel om skogens naturvärden : den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Kinch; [2020]
  Nyckelord :äganderätt; naturvårdsskydd; skog; intrångsersättning;

  Sammanfattning : Rätten till att äga är en av de mest grundläggande rättigheterna vi har. Enligt Libecap (2003) går den att belysa genom tre ensamrätter som en ägare har över sin egendom. Ensamrätt över användningen, ensamrätt över vinster egendomen genererar och rättigheten att byta eller sälja egendomen. LÄS MER

 5. 5. Frivillig Revision: Ur ett legitimitetsperspektiv : En studie om intressenters inställning till revision som legitimering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Lilja; Paulina Marklund; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit; Mandatory audit; Legitimacy; Stakeholders; Small companies; Frivillig revision; Revisionsplikt; Legitimitet; Intressenter; Mindre företag;

  Sammanfattning : Idag har mindre företag det fria valet att välja mellan användning av revision eller inte. Revisionsplikten avskaffades 2010 då en lagändring genomfördes med målet att kostnadsunderlätta för mindre företag. LÄS MER