Sökning: "Proportionalitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet Proportionalitetsprincipen.

 1. 1. Båtförmåner och skatterättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Johannesson; [2022-02-25]
  Nyckelord :Båtförmåner; Proportionalitetsprincipen; Förutsebarhet; Neutralitetsprincipen; Likabehandlingsprincipen; Legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I HFD 2011 ref. 55 1 och II etablerades att skatterättsliga båtförmåner skulle beskattas för den skattskyldiges rätt att disponera över båten. Dispositionsrätten betraktades därför som den skattepliktiga förmånen. LÄS MER

 2. 2. Mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet. En kritisk analys av asperationsprincipen i förhållande till bestraffningsteorier och straffrättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Olsson; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I svensk rätt vid flerfaldig brottslighet sker en mängdrabatt enligt asperationsprincipen. Vid bestämmandet av det samlade straffvärdet utgår domstolen från det brott med högst straffvärde medan övriga gärningars straffvärden reduceras i en fallande skala. LÄS MER

 3. 3. Straffreduktion vid flerfaldig brottslighet - en analys av asperationsprincipen i förhållande till de straffrättsliga principerna om proportionalitet och humanitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Rikardsdotter; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; asperationsprincipen; proportionalitetsprincipen; humanitetsprincipen; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt tillämpas asperationsprincipen vid straffvärdebedömning av flerfaldig brottslighet. Vid flerfaldig brottslighet ska ett gemensamt straffvärde bestämmas och domstolen utgår från det allvarligaste brottets straffvärde och de övriga gärningarnas straffvärden reduceras i en fallande skala. LÄS MER

 4. 4. Särbehandling av unga myndiga lagöverträdare i påföljdsbestämningen - I ljuset av ändringen i 29 kap. 7 § brottsbalken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristina Tansjö; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; ungdomsrabatt; ungdomsreduktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 2nd of January an amendment came into effect that means young adult offenders in the 18-20 age group will no longer get special treatment in the determination of sanctions when the crime is of a more serious degree. This essay is about the amendment that has been done to chapter 29 section 7 in the Swedish Penal Code. LÄS MER

 5. 5. Ung och dum - proportionerligt att ignorera? En analys av hur avskaffandet av ungdomsreduktionen för unga myndiga förhåller sig till proportionalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Tell; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Ungdomsreduktion; Straffrabatt; Unga myndiga lagöverträdare; Proportionalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Criminal law regarding offenders in the age group 18 to 20 years old, so called juvenile offenders, was changed extensively at the turn of the year. For a long time, Swedish juvenile offenders were subject to differential treatment due to their age, in the form of a reduced sentencing. LÄS MER