Sökning: "Proportionality"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet Proportionality.

 1. 1. The European Arrest Warrant: A Threat to Human Rights? The theoretical imperfections of the EAW Framework Decision and their implications in practice

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natascha Beck Hansen; [2022-01-28]
  Nyckelord :European Arrest Warrant; Human Rights; Rule of Law; Mutual trust; Proportionality;

  Sammanfattning : In the wake of the 9/11 terrorist attacks the EU adopted the Framework Decision on the European Arrest Warrant in 2002 amid concerns that the previous lengthy extradition procedure was unable to efficiently tackle these serious cross-border crimes that were rising. Regularly being referred to as the ‘cornerstone’ of judicial cooperation, the EAW is the first and most successful instrument applying the internal market concept of mutual recognition to the field of criminal law. LÄS MER

 2. 2. Den utbredda felanvändningen av proportionalitet och linearitet : En litteraturstudie om vilka svårigheter elever har med proportionalitet och linearitet samt vilka strategier lärare kan använda för att hjälpa eleverna övervinna dem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ida Särkimukka; [2022]
  Nyckelord :Proportionalitet; Linearitet; Proportionalitetsresonemang; Elevsvårigheter; Lärarstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka vilka svårigheter elever har med de matematiska begreppen proportionalitet och linearitet. Utifrån dessa svårigheter identifieras sedan ett antal strategier lärare kan använda sig av för att hjälpa eleverna med att övervinna de funna svårigheterna. LÄS MER

 3. 3. Straffreduktion vid flerfaldig brottslighet - en analys av asperationsprincipen i förhållande till de straffrättsliga principerna om proportionalitet och humanitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Rikardsdotter; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; asperationsprincipen; proportionalitetsprincipen; humanitetsprincipen; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt tillämpas asperationsprincipen vid straffvärdebedömning av flerfaldig brottslighet. Vid flerfaldig brottslighet ska ett gemensamt straffvärde bestämmas och domstolen utgår från det allvarligaste brottets straffvärde och de övriga gärningarnas straffvärden reduceras i en fallande skala. LÄS MER

 4. 4. Mötesfriheten under covid-19 pandemin - En undersökning om restriktionerna inneburit en kränkning av Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Bringsén; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; covid-19; europakonventionen; mötesfrihet; demonstrationsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har inneburit stora utmaningar för samtliga samhällsaktörer. För enskilda individer och grupper har pandemin i många avseende inneburit stora utmaningar socialt då social distansering har förespråkats, vilket i många fall har lett till en ökad känsla av ensamhet. LÄS MER

 5. 5. Särbehandling av unga myndiga lagöverträdare i påföljdsbestämningen - I ljuset av ändringen i 29 kap. 7 § brottsbalken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristina Tansjö; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; ungdomsrabatt; ungdomsreduktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 2nd of January an amendment came into effect that means young adult offenders in the 18-20 age group will no longer get special treatment in the determination of sanctions when the crime is of a more serious degree. This essay is about the amendment that has been done to chapter 29 section 7 in the Swedish Penal Code. LÄS MER