Sökning: "Proprietär kostnad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Proprietär kostnad.

 1. 1. Revisorn och valet av regelverk. En kvantitativ studie om hur valet av regelverk och revisorns uppfattade roll påverkas av aspekterna kostnad och nytta

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hansson; David Larsson; [2019-07-29]
  Nyckelord :Revisorns roll; K2; K3; Principbaserad; Regelbaserad; Regelverk; IFRS; IFRS för SMEs; Principal-agent; Proprietär kostnad; Potentiella fördelar; Redovisning; Revision;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tillståndsövervakning av järnvägsinfrastruktur : En studie för framtidens sakernas internet-lösningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Jonas Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Condition monitoring; railroad; railway; MEMS; accelerometer; MEMS; accelerometer; tillståndsövervakning; järnväg;

  Sammanfattning : Då komponenter för tillståndsövervakning idag är billiga, små storleksmässigt och kraftfullare än tidigare, kan hårdvara byggas ihop, mjukvara programmeras och sedan appliceras på kritiska delar i ett system, mer kostnadseffektivt och i större omfattning än tidigare. I stor skala kallas detta sakernas internet, och är framtiden för underhållsarbete då personal inte längre behöver vara fysiskt närvarande i samma grad som tidigare. LÄS MER

 3. 3. Open source på IT-företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Källström; Björn Svensson; [2014]
  Nyckelord :Open source; closed source; mjukvara; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Open source är idag ett vida känt begrepp och det finns numera ett open source alternativ till nästan varje mjukvara av proprietär sort. Med en växande användarbas och en kostnad som nästan alltid är obefintlig är det naturligt att företag ser open source som ett alternativ till att köpa proprietär mjukvara. LÄS MER

 4. 4. Licenssystemet för fri programvara och öppen källkod - En juridisk undersökning av ett alternativt programutvecklingssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Richard Schober; [2007]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Immaterialrätt; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom programvaruvärlden är i dag fria programvaror allt mer vanligt förekommande, där operativsystemet Linux är den mest kända och använda fria programvaran. Fria programvaror är uppbyggda kring ett licenssystem som skiljer sig väsentligt från det dominerande proprietära licenssystemet. LÄS MER