Sökning: "Prostata cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Prostata cancer.

 1. 1. Känsla av hopp hos patienter med cancer i livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Pamela Andrews; Josefin Trångteg; [2019]
  Nyckelord :Hope; Neoplasms; Palliative care; Patients; Hopp; Neoplasm; Palliativ vård; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är de vanligaste formerna av cancer prostata- och bröstcancer. En stor andel av patienterna diagnostiserade med cancer är i behov av palliativ vård på hospice eller inom hemsjukvården. Dessa patienter hamnar ofta i sorg och hoppet kan bli centralt i den sårbara situationen. LÄS MER

 2. 2. Makrofager som stimulerats med Cutibacterium acnes ökar sitt uttryck av CCL22 mRNA

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Lundell; [2019]
  Nyckelord :macrophage; macrophages; prostate; prostate cancer; ccl22; chemokine; makrofag; makrofager; Cutibacterium acnes; C. acnes; prostata; prostatacancer; ccl22; kemokin;

  Sammanfattning : Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer. Varje år diagnostiseras ungefär 1,3 miljoner män världen över med prostatacancer och trots det vet man inte de bakomliggande orsakerna. LÄS MER

 3. 3. Serglycin, en prognostisk biomarkör för aggressiv cancer i hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Jönsson; [2019]
  Nyckelord :serglycin; cancer; metastaser; elakartad; malign; hund; canine; biomarkör; glykoprotein;

  Sammanfattning : Juvertumörer är en av de fem vanligaste kliniska diagnoserna som ställs på hundar i Sverige och cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Cirka 50 % av alla juvertumörer är elakartade (maligna) och för ökade möjligheter till tidig behandling av cancer behöver prognostiska biomarkörer identifieras. LÄS MER

 4. 4. Sensitiviteten hos magnetkameran vid diagnosticering utav prostatacancer : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :James Sarvan; [2019]
  Nyckelord :prostata; cancer; sensitivitet; biopsi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer diagnostiseras oftast med en prostatabiopsi ledd utav ett transrektalt ultraljud (TRUS). Magnetisk resonanstomografi kan också användas för att upptäcka prostatacancer och en diagnos kan sedan ställas utifrån bildtagningen. LÄS MER

 5. 5. Usability evaluation of a visualization system for urologists

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mai-Khanh Lê; [2019]
  Nyckelord :Visualization; interactive; prostate cancer research; usability; evaluation;

  Sammanfattning : Urologists, researchers and statisticians work with a centralized database in Stockholm containing more than two million prostate cancer patient records. In order to expedite the analytical process, an interactive visualization system was developed through the collaboration of Janssen and KTH. LÄS MER