Sökning: "Prostatacancer"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Prostatacancer.

 1. 1. Erektil dysfunktion efter prostatektomi – medelålders mäns upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Tobias Andersson; Malin Steinhof; [2019-06-28]
  Nyckelord :Prostatektomi; erektil dysfunktion; prostatacancer; sexualitet; självuppfattning; upplevelser; maskulinitet och medelålders män 45–65 år;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som drabbar män i hela världen och sjukdomen förväntas öka i Sverige. Ett kirurgiskt behandlingsalternativ är prostatektomi då hela prostatakörteln avlägsnas. En vanlig komplikation av prostatektomi som kan uppstå postoperativt är erektil dysfunktion. LÄS MER

 2. 2. Classification of High Risk Prostate Cancer using Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Elin Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Prostate Cancer; CNN; Deep Learning; PRIAS; Active Surveillance; Digital Pathology; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Prostate cancer is one of the most common types of cancer for men, making proper diagnostic essential. Using machine learning as a tool to help in digital pathology has become increasingly popular and helps to limit the high intra observer variability between pathologists. LÄS MER

 3. 3. Makrofager som stimulerats med Cutibacterium acnes ökar sitt uttryck av CCL22 mRNA

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Lundell; [2019]
  Nyckelord :macrophage; macrophages; prostate; prostate cancer; ccl22; chemokine; makrofag; makrofager; Cutibacterium acnes; C. acnes; prostata; prostatacancer; ccl22; kemokin;

  Sammanfattning : Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer. Varje år diagnostiseras ungefär 1,3 miljoner män världen över med prostatacancer och trots det vet man inte de bakomliggande orsakerna. LÄS MER

 4. 4. The synthesis and analysis of a bombesin analogue for radiotherapy of prostate cancer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ábel Nagy; [2019]
  Nyckelord :Prostate cancer; radionuclide therapy; bombesin; gastrin-releasing peptide receptor; albumin binding domain; SPPS; RM26 analogue;

  Sammanfattning : Targeted radionuclide therapy is becoming a widely used cancer treatment strategy. By radiolabeling receptor-specific peptides, cancer cells overexpressing the receptor can be selectively targeted, and the cytotoxic radionuclide can be delivered to the target cell or tissue for therapeutic or diagnostic purposes. LÄS MER

 5. 5. Mätning av kluven Kaspas-3 och kluven PARP i manganbehandlade prostatacancerceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Hussein Karim Ali; [2019]
  Nyckelord :Prostate cancer; Cancer treatment; Manganese; Cleaved Caspase-3; Cleaved PARP; Sandwich-ELISA; Prostatacancer; Cancerbehandling; Mangan; Kluven Kaspas-3; Kluven PARP; Sandwich-ELISA;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den sjätte mest förekommande cancertypen i världen, och den tredje vanligaste cancertypen bland män. De olika typer av behandlingar som finns idag botar oftast inte sjukdomen. Det är därför viktigt att utveckla bättre behandlingsmetoder. Det är sedan tidigare känt att mangan kan orsaka apoptos i olika celltyper. LÄS MER