Sökning: "Prosthetic Memory"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Prosthetic Memory.

 1. 1. [..] if only you behaved like the loyal British subjects you're supposed to be : Nationella identiteter och det förflutnas funktion i Starz:s Outlander (2014-)

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Hågbäck; [2019]
  Nyckelord :National discourse; semiotic myths; binarities; public history; cultural; collective and prosthetic memory; Scottish; English and British identity; Nationell diskurs; semiotikens myt; binariteter; historiebruk; kulturellt; kollektivt och konstgjort minne; skotsk; engelsk och brittisk identitet;

  Sammanfattning : This study aims to analyse the representation of Scottish and English national identity in the tv-series Outlander (2014-). By recreating a historically influenced narrative of relations between Scotland and England, in the aftermath of the Union of 1707 and the upcoming Jacobite rebellion of 1745, the series also mediate a disputed collective British identity. LÄS MER

 2. 2. Genom våra ögon : En komparativ litteraturanalys av Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale och Octavia E. Butlers Kindred, utifrån forskningsfältet kulturella minnesstudier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Linnea Adolfsson; [2018]
  Nyckelord :Margaret Atwood; The Handmaid s Tale; Octavia E. Butler; Kindred; Memory; History; Cultural memory studies; Trauma; Representation; Prosthetic Memory; Multidirectional Memory;

  Sammanfattning : This essay’s primarily focus is on the common discourse about the persisting effects of the past in the present in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale(1985)and Octavia E. Butler’s Kindred (1979).These novels are the testimonies of the protagonists Offred and Dana who shares their experience of traumatic violence and oppression. LÄS MER

 3. 3. Arvet från Dunkerque : En sociohistorisk, kontextuell samt textuell analys av Christopher Nolans förmedling av kulturellt minne och identitetsskapande i Dunkirk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Hågbäck; [2018]
  Nyckelord :Kulturellt minne; kollektivt minne; konstgjort minne; identitetsskapande; meningsskapande; historiebruk; Dunkerque; Operation Dynamo; Christopher Nolan;

  Sammanfattning : This study aims to analyse the mediation of cultural memory in Christopher Nolan’s newest production Dunkirk. Furthermore, the audiences are supposed to identify and create meaning from cultural memories they have not inherited. This problem will therefore be analysed in relation to the mediation of cultural memory. LÄS MER

 4. 4. Django, historien om en hjälte : En diskursanalys av postkoloniala och genusteoretiska maktförhållanden i Quentin Tarantinos film Django Unchained.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :John Borglin; [2018]
  Nyckelord :Postcolonial theory; gender theory; discourse; prosthetic memory; historical narrative;

  Sammanfattning : The following study aims to analyze expressions of postcolonial and gender theoretical conditions of power in Quentin Tarantino’s film Django Unchained. The method of analysis is the one of discourse analysis. LÄS MER

 5. 5. Development of a sensory feedback system in hand prostheses.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alexander Jordansson; Nima Haji Sheykhi; [2017]
  Nyckelord :Prosthetic hands; sensory feedback; Myoelectric control; Arduino; Ottobock; limb prostheses; Robots; PWM; Data transfer; Build circuit; RTC; Data logger; EMG; Bluetooth; I2C; FSR; Sleep mode; Interrupt; Baud rate; serial monitor; Serial interface; memory; EAGLE; LabVIEW; Master; Slave; Low pass filter; Power consumption; Transfer time; Calibration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis is about improvement, optimization and further development of the sensory feedback in a prosthetic hand previously investigated at the department of Biomedical Engineering in Lund. The first approach will be to investigate and further see into the need of a sensory feedback in hand prostheses. LÄS MER