Sökning: "Provider modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Provider modellen.

 1. 1. Enabling One-Way Leases of Temperature Controlled Containers: A Heuristic Model

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :SEBASTIAN FORSBERG; ANTON SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :Container leasing; Pharmaceutical; One-Way Leasing; Rentals; Capacity Control; Revenue Management; Yield Management; Fleet Management; Containeruthyrning; Läkemedel; Envägsuthyrning; Uthyrning; Intäktsoptimering; Förvaltning; Styrning; Utrustning;

  Sammanfattning : There is an asymmetry in demand for transportation means of goods and commodities globally. One industry in which this trend is especially prominent is the pharmaceutical industry, where the European Union is by far the largest net exporter of pharmaceutical products globally, followed by Switzerland. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av väderdata från fordonsbaserade nätverk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Mikaela Brink Dahlström; [2017]
  Nyckelord :Vehicle-based measurements; mobile ground observations; micrometeorology; MESAN; VViS; Fordonsbaserade mätdata; mobila markobservationer; mikrometeorologi; MESAN; VViS;

  Sammanfattning : Fordonsbaserade mätningar av meteorologiska parametrar kan ge detaljerad väderinformation från en större täckande yta. Dagens bilar har redan flera monterade sensorer som kan användas för att skapa sådan information, exempelvis temperaturgivare eller vindrutetorkarnas hastighet som ett mått på nederbördsintensitet. LÄS MER

 3. 3. On estimating the risk of wheel damage for wagons with paper rolls considering various dynamic conditions

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Robin Prevolnik; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hector Rail AB is a Swedish line haul provider for the European Rail Transport Market. On one of their lines, Hector Rail transports large cylinder-shaped paper rolls of different sizes from Holmsund to Skövde, and compressed recycled paper back to Holmsund, with Y25 bogie wagons. LÄS MER

 4. 4. Kollektivavtalsliknande villkor i upphandlingskontrakt - Vita jobb-modellens tillämpning i Malmö stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Kågell; [2016]
  Nyckelord :Upphandlingsrätt; EU-rätt; Förmögenhetsrätt; Civilrätt; Arbetsrätt; Public procurement; EU law; property law; private law; labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling omsätter i Sverige stora summor, och genom särskilda kontraktsvillkor är det möjligt att ställa särskilda sociala krav på leverantören iakttar sociala hänsyn då upphandlingskontraktet fullgörs. Ur begreppet sociala hänsyn har det uttolkats en möjlighet att ställa krav på leverantörens skyldigheter att iaktta arbetsrättsliga regler, en möjlighet som tydliggörs i det nya LOU-direktivet. LÄS MER

 5. 5. A framework for creating observable web services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Stan-Erik Zaccheus; [2015]
  Nyckelord :Functional programming; Reactive Extensions; API design; Funktionell programmering; Reactive Extensions; API-design;

  Sammanfattning : In the intelligence community, intelligence is defined as the right information to the right party at the right time. This definition also applies to business intelligence used by government and financial institutions, patient information used by healthcare providers and meteorological and geological reports provided by research institutions and environmental agencies. LÄS MER