Sökning: "Provisionslön"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Provisionslön.

 1. 1. Hur upplever fastighetsmäklare och företagsledning sin arbetsmiljö när fastighetsmäklare har en garantilön samt provisionslön?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alexander Gustafsson; Julia Hilm; [2019]
  Nyckelord :Lönesystem; Fastighetsmäklare; Provision; Hälsa; Garantilön;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att dels undersöka hur företagsledning och anställda upplever sin arbetsmiljö när anställda mäklare har en garantilön samt provisionslön. Men även hur detta lönesystem påverkar anställda ur ett hälsoperspektiv och vilken påverkan detta har på kundnöjdheten. LÄS MER

 2. 2. Mäklarstudenters förväntningar och fastighetsmäklaryrkets verklighet - En kvalitativ studie om hur man bättre kan förbereda mäklarstudenter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Hellqvist; Madeleine Johansson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Förväntningar; Praktik; Provisionslön; Utbildning; Stress; Avregistrering;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklaryrket anses vara ett statusyrke och förknippas ofta med lyx och lättförtjänta pengar. Redan tidigt under utbildningen får dock mäklarstudenterna höra att en stor del av dem inte kommer att arbeta som fastighetsmäklare inom ett par år, vilket också visar sig stämma när utbildningen är avslutad. LÄS MER

 3. 3. Voluntary deregistrations among real estate agents

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beata Thorslund; Nicole Åman; [2016]
  Nyckelord :Real estate agent; deregistrations; commission based salary; availability; internship; Fastighetsmäklare; avregistrering; provisionslön; tillgänglighet; praktik;

  Sammanfattning : The primary purpose of the study is to investigate the main reasons why real estate brokers voluntarily choose to de-‐egister themselves after a short time in the profession and to come up with suggestions in order to prevent it.The sudy entails both a quantitative and a qualitative method. LÄS MER

 4. 4. Motivation och lärande inom telekombranschen : En kvalitativ studie om säljares motivation och lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isak van der Meiden; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka säljare inom telekombranschens uppfattningar kringmotivation samt lärande i arbetet. När syftet var fastställt så bestämdes tre frågeställningar:Hur uppfattar säljarna att de motiverar sig till arbetet? Uppfattar säljaren att han/hon harmöjligheter till lärande i företaget? Vad har säljarna för förutsättningar till lärande iföretaget? För att besvara frågeställningarna genomförde jag fem kvalitativa intervjuer medsäljare inom telekombranschen. LÄS MER

 5. 5. Från mig till oss - Implikationer av en övergång från principal-agentteori till stewardshipteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ossian Olausson; Edwin Belin; David Nyström; [2016]
  Nyckelord :motivation incitament principal-agentteori stewardship försäljning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens studieobjekt är den organisationsförändring som genomförts inom SEB Pension & Försäkring. Syftet blir därigenom att ämna undersöka vilka implikationer övergången från provisionslön till fast lön medfört, med särskilt fokus på motivation och incitament. LÄS MER