Sökning: "Provrigg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Provrigg.

 1. 1. Konstruktion av upphängningsanordning till T22 provrigg

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johannes Touma; Simon Kasselia; [2020]
  Nyckelord :Gearboxes; hub; test rig; suspension device; FEA; FEM and welding; Växellådor; nav; provrigg; upphängningsanordning; FEA; FEM och svetsning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att konstruera en upphängningsanordning för en provrigg på Scania. Scania har i dagsläget ett flertal olika provriggar, en provrigg de har är T22. LÄS MER

 2. 2. Provrigg för kontroll vid CE-märkning av lyftverktyg : Produktutveckling av provrigg för CE-märkning av lyftverktyg

  M1-uppsats,

  Författare :Carl Åberg; [2019]
  Nyckelord :Provrigg; Lyftverktyg; CE-märkning; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This report treats a bachelor thesis in mechanical engineering at Karlstads university and comprises 22.5 hp. This thesis revolves around the product development process and each phase in the project is based on theories and methods that have been central to the educational program. LÄS MER

 3. 3. Numerical Investigation of Various Modelling Strategies for Throttling a Transonic Compressor Rig Diffuser

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Borzou Dargahi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The concern of this study is modeling of the flow field in the diffuser of a 1.5 stage compressor test rig in which the mass flow is constrained at the exit of the diffuser. Constraining method is is applied through, throttling by means of a slab at the exit of the diffuser, where the flow enters the exit volute. LÄS MER

 4. 4. Experimental testing of adsorbents for H2S removal in industrial applications : A comparative study on lifetime and cost effectiveness of different materials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Fanny Boström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Harmful emissions are a global issue and cause trouble for human health and for the environment. There is a wide variety of pollutants and one pollutant is hydrogen sulfide, H2S, that is a member of the group Volatile Sulfur Compounds. LÄS MER

 5. 5. Provrigg för brandpost

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Beiertz; [2018]
  Nyckelord :Konstruktion; Provrigg; Brandpost; Packning; O-ring;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. LÄS MER