Sökning: "Proximity"

Visar resultat 1 - 5 av 929 uppsatser innehållade ordet Proximity.

 1. 1. Where life happens. Proximity, everyday life strategies, and gender in the dense city

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Louise Brundin; [2021-12-07]
  Nyckelord :Densification; gender as seriality; gender contract; gendered mobility; proximity; time geography; strategy of the near; strategy of the near through digital options; strategy of the not-so-near;

  Sammanfattning : This thesis is about the everyday life in the dense city, and gendered aspects of the everyday. Drawing on the fact that many cities densify in order to increase sustainability, and that gender differences in terms of mobility exist, this thesis takes an interest in how the everyday is achieved while living in the dense city applying theories of gender and time geography. LÄS MER

 2. 2. Space-Time Autonomy by Proximity - A Qualitative Study of Girls´ Accessibility by Proximity in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Wilzén; [2021-11-03]
  Nyckelord :Proximity; Girls; Gender; Constraints; Accessibility; Mobility Patterns;

  Sammanfattning : The urban city is a melting pot of different people, groups of people, experiences, desires, and strivings organized within a shared space and connected through a variety of networks. In this shared urban space, it is important to create equal accessibility to places, services, and activities essential for people's everyday life. LÄS MER

 3. 3. Harnessing Social Capital through Sport: Exploring the role of Football in the socio-economic integration of African migrants in Gothenburg, Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Comfort Ankunda; [2021-10-07]
  Nyckelord :Migrants; migration; socio-economic integration; social relations; social capital; African migrants; sports; football;

  Sammanfattning : Integration ought to be a two-way process, requiring adjustments from both migrants and native residents. However, more adaptation is often required of and indeed achieved by the migrants than host communities. Fortunately, participation avenues such as sport offer opportunities for these migrants to interact with and learn from host communities. LÄS MER

 4. 4. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 5. 5. Vatten känner inga gränser: En studie om planerares upplevelse av ansvarsfördelning och samordning gällande klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bjarnehed; Linnéa Ekenberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; samverkan; skalor; klimatanpassning; översvämningsskydd; division of responsibilities; collaboration; scales; climate change adaptation; flood protection;

  Sammanfattning : Gothenburg is a waterfront city. Due to climate change, this proximity to water leads to an ever-higher risk of flooding. If nothing is done, the city risks severe economic and social consequences due to flooding. To reduce the risks, there is a need to adapt and implement measures for flood protection. LÄS MER