Sökning: "Psalmer i 2000-talet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Psalmer i 2000-talet.

  1. 1. Blott en dag ett ögonblick i sänder : En komparativ analys av det kristna eskatologiska hoppets bildspråk i sex begravningspsalmer

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi

    Författare :Lisa Nyman; [2023]
    Nyckelord :Psalm; psalmbok; hopp; bildspråk; Jürgen Moltmann; Antje Jackelén; Den svenska psalmboken; Psalmer i 2000-talet;

    Sammanfattning : I denna kandidatuppsats gör jag en närläsning av några utvalda psalmer ur Den svenskapsalmboken och Psalmer i 2000-talet. I min närläsning vill jag se hur bildspråket i psalmernaförmedlar det kristna eskatologiska hoppet om bildspråket och symbolerna har förändrats ochi så fall på vilket sätt? Textanalysen utgår från forskningsfrågorna: Vilka bilder och symbolermålar upp det kristna eskatologiska hoppet i psalmerna 190, 249, 297, 904, 905 och 906?Har beskrivningarna av det kristna eskatologiska hoppet förändrats och i så fall på vilketsätt? Tolkningsramar till min närläsning och till analysen kommer från Jürgen Moltmann, entysk teolog som skrivit den omtalade teorin om hoppet. LÄS MER