Sökning: "Psychiatric aides"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Psychiatric aides.

 1. 1. TILLSAMMANS FÖR BÄTTRE VÅRDINSATSER En kvalitativ studie av skötares erfarenheter av instrumentet Min Förmåga inom psykiatrisk slutenvård med inriktning psykos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cajsa Hellstedt; Maja Hedegärd; [2019-06-07]
  Nyckelord :Needs assessment; Mental health services; Occupational therapy; Psychiatric aides; Psychotic disorders;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer som drabbas av psykos kan uppleva betydande svårigheter i utförandet av aktiviteter i dagliga livet. När svårigheter i utförandet av aktiviteter uppstår finns risk för negativ inverkan på personens utveckling, hälsa och välmående. LÄS MER

 2. 2. Arbetstillfredsställelse och vårdkvalitet bland personal på två rättspsykiatriska avdelningar : En pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Alm; Sofia Hammerling; [2016]
  Nyckelord :Forensic psychiatry; quality of health care; questionnaire; satisfaction with nursing care and work.; Rättspsykiatrisk vård; vårdkvalitet; frågeformulär; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Denna pilotstudie har undersökt personalens arbetstillfredsställelse och upplevd vårdkvalitet inom rättspsykiatrisk vård samt jämfört huruvida det kunde uppmätas någon skillnad mellan sjuksköterskor och skötare och/eller antal yrkesverksamma år med avseende på ovannämnda områden. Två validerade enkäter, ”Satisfaction with Nursing Care and Work” (SNCW) och ”Kvalitet i psykiatrisk vård” (KPV), användes i undersökningen. LÄS MER

 3. 3. Skötares uppfattningar av specialistsjuksköterskans kompetens i psykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gertrud Graf; [2012]
  Nyckelord :Nurse Practitioners; Psychiatric Aides; Perception; Nurse s Role; Clinical Competence; Specialistsjuksköterskor; Mentalskötare; Uppfattning; Sjuksköterskans roll; Klinisk kompetens;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva skötares uppfattningar av specialistsjuksköterskans kompetens i psykiatrisk vård. Metod: För att analysera detta fenomen gjordes en intervjustudie med kvalitativ design och en fenomenografisk analys tillämpades. LÄS MER