Sökning: "Psychiatric rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Psychiatric rehabilitation.

 1. 1. Det rättspsykiatriska vårdandet : Litteraturstudie om patientens upplevelse av rättpsykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Nathalie Beckvid; Amanda Winberg; [2021]
  Nyckelord :Forensic psychiatry; nurse; participation; experience; safety; Delaktighet; patientupplevelser; rättspsykiatri; sjuksköterska; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rättspsykiatrisk slutenvård är en komplex vårdform där dengrundutbildade sjuksköterskans uppgift, förutom att ge god omvårdnad och stöd,är att vakta, förvara och skydda patienter som är överlämnade av domstol enligtsvensk lag. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att få en förståelse över hurpatienterna upplever den rättspsykiatriska vården och vilken betydelse relationeroch miljö har för rehabilitering. LÄS MER

 2. 2. Pyromaner vs. Mordbrännare - Vem är det egentliga hotet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Rasmussen; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Pyromani; Pyromania; Mordbrännare; Mordbrand; Gryningspyromanen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is burning, the flames have spread to the roof and once again, terror plagues the people of Sweden. Gryningspyromanen has just left the entrance of Bollhusgatan 8 in Ystad and the police are right behind him. This time, the evidence will be sufficient for a conviction. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av vården inom rättspsykiatrin : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rebecca Herrdin; Maria Falk; [2021]
  Nyckelord :Forensic psychiatric care; Experiences; Human-to-human; Patient perspective; Human-to-human; Patientperspektiv Rättspsykiatrisk vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background: A person with a serious mental disorder who commits a crime can be sentenced to forensic psychiatric care. Forensic psychiatric care is permeated by a high sense of security, while patients are expected to follow a predetermined treatment plan. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av evidensbaserad design vid gestaltning av två trädgårdsrum på GreveGarden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jenny Sjöstrand; [2020-10-06]
  Nyckelord :Design proposal; Nature-based rehabilitation; Health design; Evidence-based design; EBD; Evidence health design; Supportive environments; Healing garden;

  Sammanfattning : Mental illness is rising dramatically in Sweden and accounts for as much as 46 % of all ongoing sick leave. Studies show that between 2011 and 2017, the increase due to psychiatric afflictions was 129 %, with the vast majority of cases concerning women in the public sector. LÄS MER

 5. 5. Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd : vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Maria Losell; [2020]
  Nyckelord :naturbaserad rehabilitering; naturunderstödd; NUR; Region Skåne; vårdpersonal; motivation; implementering; NURkoordinator; NURgård; ohälsa; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser med att arbeta med naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR) i Region Skåne. 14 semistrukturerade intervjuer gjordes med vårdpersonal på enheter kopplade till interventionen. Materialet bearbetades med tematisk analys. LÄS MER