Sökning: "Psychoanalyse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Psychoanalyse.

 1. 1. Ein psychoanalytischer und gesellschaftskritischer Steppenwolf

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Joel Forssell; [2018]
  Nyckelord :Gesellschaftskritik; Hesse; Psychoanalyse; Schizophrenie; Steppenwolf;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate how far it is possible to analyze Hermann Hesse’s The Steppenwolf regarding two perspectives. The first one concerns the text’s social criticism and the other one concerns if it is possible to analyze the protagonist’s debaucherous way of life psychoanalytically. LÄS MER

 2. 2. Gerettet werden oder sich selbst retten? : Eine dekonstruktivistische Textanalyse ausgewählter Märchen der Brüder Grimm

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Johanna Hinteregger; [2015]
  Nyckelord :Feminismus; Psychoanalyse; Brüder Grimm; Märchen; Schneewittchen; Aschenputtel; Hänsel und Gretel; Dornröschen; Rapunzel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Et psykoanalytisk undersøgelse af rekreative naturoplevelser

  Magister-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sarah Lang Bohl Andersen; [2013]
  Nyckelord :being away; psychoanalyse; dødsdriften; den oceaniske følelse; Alnarps Rehabiliteringsträdgård;

  Sammanfattning : Denne undersøgelses genstand er en særlig rekreativ og terapeutisk naturoplevelse, der med Kaplan & Kaplans begreb hedder being away. Selvom Kaplan & Kaplan er indflydelsesrige i miljøpsykologien, er det denne undersøgelses syfte at problematisere, uddybe og komplicere deres being away begreb med psykoanalytisk teori. LÄS MER

 4. 4. Sex, våld och genuskonstruktioner : En psykoanalytisk feministisk filmstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Carl Olsson; [2011]
  Nyckelord :thriller; cruel; picture; diary; rape; feminism; psychoanalyse; Mulvey; gender; sex; thriller; grym; film; exponerad; feminism; psykoanalys; Mulvey; genus; kön;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras filmerna Thriller – en grym film och Exponerad utifrån feministisk teoribildning. Analysen utgår ifrån Laura Mulveys ”Visuell lust och narrativ film” och de freudianska analysverktyg vilka artikeln erbjuder. LÄS MER

 5. 5. Svärd och sandaler i klassrummet-En undersökning av komvux-elevers förhållande till spelfilm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Tobias Johansson; [2007]
  Nyckelord :spelfilmsreception; enkätundersökning; komvux; kvantitativ;

  Sammanfattning : Syftet med en här uppsatsen var att undersöka vilka egenskaper hos spelfilmer som komvuxelever uppskattar mest, undersöka möjliga förklaringar, samt se hur läraren kan utnyttja detta. Jag har använt mig av en kvantitativ metod i form av enkätundersökningar som bedrivits i fem klasser på ett komvux i södra Sverige. LÄS MER