Sökning: "Psychological Distress"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Psychological Distress.

 1. 1. Psykologiska konsekvenser av förlossningsskador : Kvinnors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Isabella Johansson; Amanda Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; pelvic floor injuries; psychological trauma; vaginal delivery; Bäckenbottenskador; psykologiskt trauma; upplevelser; vaginal förlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bäckenbottenskador är vanligt förekommande vid vaginala förlossningar och kan orsaka många besvärande symtom. Den fysiska påfrestningen påverkar även kvinnors välmående och kan leda till psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnad vid stroke utifrån ett helhetsperspektiv: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mattias Matz; Oskar Snihs; [2020]
  Nyckelord :Litterature review; Personcentred care; Stroke; Litteraturöversikt; Personcentrerad omvårdnad; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulära relaterade sjukdomar vilket inkluderar stroke är den vanligaste dödsorsaken i världen. Stroke är ett samlingsnamn på hjärninfarkt och hjärnblödning. Personer som drabbas av stroke påverkas inte endast med fysiska nedsättningar utan även psykiskt med depressionssymtom. LÄS MER

 3. 3. The ethical challenges of supporting MSM (Men who have Sex with Men) in 21st- century Cameroon

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pablo Pérez Fernández; [2020]
  Nyckelord :Advocacy – Cameroon – cultural hybridity – ethical challenges – homophobia – humanitarian ethics – humanitarian imperative – LGBT – MSM – Postcolonial theory – Queer theory;

  Sammanfattning : Given the state and social homophobias one can encounter in Cameroon, it can be rightly assumed that MSM (men who have sex with men) constitute an extraordinarily vulnerable group. Such vulnerability, besides its legal nature, encompasses a number of sexual risk behaviours and psychological distress precisely derived from criminal prosecution and social discrimination. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan upplevelser av Compassionfokuserad terapi och mående hos ungdomar med psykisk ohälsa samt omsorgspersoner : En mixad studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Judith Karlsson; Lovisa Hansson; [2020]
  Nyckelord :compassion-focused therapy; group-based therapy; treatment experience; treatment outcome; caregivers; adolescents; Compassionfokuserad terapi; gruppbaserad terapi; behandlingsupplevelse; behandlingsutfall; omsorgspersoner; ungdomar;

  Sammanfattning : Studien undersökte gruppbaserad compassionfokuserad terapi (CFT) i en klinisk miljö hos ungdomar med psykisk ohälsa samt hos omsorgspersoner till ungdomar med psykisk ohälsa. Syftet var att undersöka samband mellan deltagarnas upplevelse av CFT och psykiskt mående före och efter behandling. LÄS MER

 5. 5. If music moves us, can it make us move on? A qualitative study on musicians and the role of music in relation to emotion regulation and coping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Keya Hedlin; Bror Sjöstrand; [2020]
  Nyckelord :Musicians; Music; Coping; Emotion; Emotion Regulation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the field of music psychology, many studies have suggested that music can influence emotions. This qualitative study aimed to explore the emotional and cognitive effects and usage of music by musicians, especially pertaining to coping and regulating emotions. Semi-structured interviews were conducted with ten musicians. LÄS MER