Sökning: "Psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 1876 uppsatser innehållade ordet Psychology.

 1. 1. About tricks, sensations and relationships- A collection of thoughts on performing, exhibiting skill and creating in contemporary circus.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Moa Julia Asklöf Prescott; [2020-06-02]
  Nyckelord :Contemporary circus; social psychology; physical theatre; slack rope; street shows; stage art; audience interaction; performance;

  Sammanfattning : This is a reflection and exploration of creation as a contemporary circus artist today, from thepoint of view of the same (I am a rope walker). To give myself a compass during the researchI have worked with a few questions:What is the function of the trick?How do I and other artist relate to our creating selves and bodies? And how can we useknowledge from other fields such as marketing- and social psychology or service side jobs, tolook at our creation from another angle?These questions are explored through looking into marketing- and social psychology, thewords of other creators, doing interviews and looking at the way I interact with the practicemyself. LÄS MER

 2. 2. The Search for Brilliance - Understanding and developing key skills for orchestral flute auditions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Paulo Ghiglia; [2020-02-12]
  Nyckelord :Auditions; Flute; Mock Auditions; Music Performance Anxiety; Orchestra; Practice; Technique Exercises; Sound; Articulation; Visualisation;

  Sammanfattning : This thesis is aimed at finding methods to improve performance quality in an audition settingthrough research on music performance anxiety, performance psychology, relaxation techiquesand flute technique. Using my personal experience in real auditions and daily practice, I alsoprovide examples of how I improved my proficiency as a performer through a portfolio oftechnical exercises that can improve skill levels as well as be a source of relaxation prior to anaudition. LÄS MER

 3. 3. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niki Lindgren; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Sammanfattning : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Leva med IBS : kvalitativ studie om upplevd livskvalité hos personer med IBS

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Matilda Berglund Gustafsson; Cia Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; quality of life; health psychology; biopsychosocial model; qualitative method; Irritable bowel syndrome; livskvalité; hälsopsykologi; biopsykosociala modellen; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Irritable Bowel Syndrome innebär en störning i tarmen och kännetecknas av olika symtom (uppblåsthet, buksmärtor, diarréer och förstoppning) som påverkar livet hos de drabbade. Eftersom det inte finns behandling och botemedel är det många som lär sig att acceptera och leva med sitt tillstånd. LÄS MER

 5. 5. Vilka meningserbjudanden upplever förskolebarn i skogsmiljö? - en deltagande observation av barns vistelse och upplevelser i skogsmiljö.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carola Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Förskolebarn; Kamratkultur; Meningserbjudanden; Skogsmiljö; Ting;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad barn upplever som meningsfullt i skogsmiljö. Studiens empiri inhämtades i skogsmiljö ur tre ostrukturerade observationer och fältanteckningar om några barns handlingar och lekar. LÄS MER