Sökning: "Psychopaths"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Psychopaths.

 1. 1. Philosophical Zombies and Moral Responsibility : An Analysis of Whether Philosophical Zombies Would Have Moral Responsibility or Not

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rim Winssi; [2022]
  Nyckelord :Philosophical zombies; Consciousness; Moral responsibility; Moral agency; The Tripartite Theory of Responsibility; Attributability; Answerability; Accountability; Psychopaths; AI;

  Sammanfattning : Philosophical zombies are beings that look exactly like humans and behave in the same way as humans do. The only difference between humans and philosophical zombies is that philosophical zombies lack consciousness. This means that they can complain, cry, laugh and say that they are in pain. LÄS MER

 2. 2. Representation of Psychopathic Characteristics in Fiction : A Transitivity Analysis of the Protagonist’s External and Internal Dialogue in the TV-series You

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Madeleine Olsson; [2021]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Transitivity Analysis; Systemic Functional Linguistics; Fictional Psychopaths and Language;

  Sammanfattning : The series You (2018) challenges the traditional characteristics of a protagonist and introducesthe audience to a psychopathic protagonist with traits which are typically recognised in thetraditional villain. This study investigates the portrayal of the fictional character JoeGoldberg’s psychopathic characteristics by analysing the language used in his external andinternal dialogues. LÄS MER

 3. 3. Kan barn verkligen vara psykopater? : En kvalitativ studie om socialrbetares syn på barn med psykopatiska drag.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Petri Kärkkäinen; [2020]
  Nyckelord :child psychopathy; CU-traits; social work; doxa; habitus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Can children really be psychopaths? – A qualitative study about social workers’ view on children with psychopathic traits. The purpose of this study was to investigate how children with psychopathic traits are presented by investigators and therapists in order to gain a greater understanding of the social and cultural opportunities and limitations to approaching the phenomenon of psychopathy in children. LÄS MER

 4. 4. Psykopaters våldsbrottslighet: Predatorisk och instrumentell

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Johan Karlsson; [2016]
  Nyckelord :brott; personlighetsstörning; psykopater; psykopati; våld; våldsbrottslighet;

  Sammanfattning : Personlighetsstörningar är den enskilt sett mest betydelsefulla individfaktorn bakom våldsbrottslighet. Av alla personlighetsstörningar är psykopati den allvarligaste som vi idag känner till och psykopater begår, sett till sitt antal, en mycket stor andel av de grova våldsbrotten. LÄS MER

 5. 5. Psykopater i arbetslivet : En kvalitativ studie om hur psykopater kan undvikas vid chefsrekrytering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Kristin Andersson; Julia Martins; [2015]
  Nyckelord :Psykopater i arbetslivet; företagspsykopater; rekrytering; rekryteringsprocess; chefsrekrytering; felrekrytering; chefsegenskaper;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar rekryteringsprocessen samt hur man kan identifiera och undvika psykopater vid chefsrekrytering. Syftet är att undersöka hur HR-personal och bemanningsföretag går till väga vid rekrytering samt hur väl rekryteringsprocessen fungerar för att undvika psykopater. LÄS MER