Sökning: "Psychosocial Factors"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade orden Psychosocial Factors.

 1. 1. En kvantitativ studie om distriktssköterskans psykosociala arbetsmiljö : Med fokus på arbetsplats och yrkesverksamma år som distriktssköterska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Saeideh Mokhtarzadeh; Pernilla Weinfors; [2021]
  Nyckelord :public health nurse; psychosocial work environment; web enquiry; stress; distriktssköterska; psykosocial arbetsmiljö; webbenkät; stress;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön är något som berör och påverkar alla distriktssköterskor oberoende av arbetsplats. Under en längre period har det skett neddragningar inom vården samtidigt som patienterna varken blir färre eller mindre sjuka. LÄS MER

 2. 2. Pandemins flexibla slavar : En kvalitativ studie av vårdpersonalens upplevelse av en hög arbetsbelastning under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lelyan George; Angelica Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: “ Pandemic’s flexible slaves” Author: Angelica Olsson & Lelyan George With this study, we have been aiming to describe and analyze how work under heavy load at a hospital during the Covid-19 pandemic, affects the healthcare staff´s working conditions and psychosocial work environment. Eight semi-structured interviews were performed with individuals working as a nurse. LÄS MER

 3. 3. Psykosociala faktorer i relation till avhopp inom organiserad barn-och ungdomsfotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Torstensson; Linnéa Hansson; [2021]
  Nyckelord :autonomous support; dropout; motivation; organized soccer; social support.; autonomistöd; avhopp; motivation; organiserad fotboll; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka samband mellan risken för avhopp inom organiserad barn-och ungdomsfotboll och psykosociala faktorer (motivationsregleringar, upplevt autonomistöd från tränaren och socialt stöd). Studien är kvantitativ med en prospektiv design. LÄS MER

 4. 4. Truppgymnasters upplevelse av rehabiliteringsprocessen efter skada : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Lindh; Maria Lindh; [2021]
  Nyckelord :Athletic injuries; Behavioral Medicine; Gymnastics; Physiotherapy; Return to Sport; Beteendemedicin; Fysioterapi; Gymnastik; Idrottsskador; Återgång till sport;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppkommer varje år runt 100 000 idrottsskador som kräver vård. Idrottsskador förekommer i stor utsträckning inom truppgymnastik, den största disciplinen inom svensk gymnastik. LÄS MER

 5. 5. Dislike for insects align with human-centered and anti-egalitarian beliefs

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Nanette Nygårds; [2021]
  Nyckelord :Animal charisma; social identity; equality; biodiversity; anthropocentrism; ethnocentrism; nature relatedness; interspecies model of prejudice;

  Sammanfattning : An outgroup can be defined as that which is perceived as different or dissimilar from oneself. The Interspecies Model of Prejudice (TIMP) predicts that negativity to human outgroups align with animal negativity. Human-centered and anti-egalitarian beliefs have shown to correlate with outgroup rejection. LÄS MER