Sökning: "Psychosomatic Symptoms"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Psychosomatic Symptoms.

 1. 1. OMHÄNDERTAGANDET AV PATIENTER PÅ AKUTMOTTAGNINGAR : Sjuksköterskors erfarenheter av sekundär traumatisk stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dyanne Leon; Hamdi Aden Souleiman; [2020]
  Nyckelord :Care relationship; literature review; nurses; organization; triage; patient safety; Litteraturöversikt; organisation; patientsäkerhet; sjuksköterskor; triage; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar har genom åren fått en större volym av patienter, men vårdutrymmen har inte varit i fas med antal besökare. Patienter upplever att trånga utrymmen och väntetiderna orsakas av underbemanning, tidsbrist eller bristande patientsäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Att vara en person på sociala medier och en annan i verkligheten : En kvalitativ studie om sociala mediers inverkan på ungdomars självskattade psykiska hälsa/ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emina Mehmedovic; [2020]
  Nyckelord :Social media; adolescents; mental health; virtual room; Sociala medier; ungdomar; psykisk hälsa; psykisk ohälsa; virtuellt rum;

  Sammanfattning : As social media has emerged and integrated into our lives, the psychosomatic symptoms in adolescence has increased. Previous studies has shown how social media can contribute to a sense of belonging, but in contrast, it can also cause exklusion and a sense of alienation. LÄS MER

 3. 3. Social capital, psychosomatic symptoms and stress among adolescents : A quantitative study exploring relationships between social capital, psychosomatic symptoms and stress among adolescents in Västmanland

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lisa Borglund; [2020]
  Nyckelord :adolescents; mental health; public health; social capital; quantitative method;

  Sammanfattning : Over the past decade mental health problems among adolescents in Sweden has increased. Psychosomatic symptoms and stress accounts for a large proportion of the disease burden. Social capital is a social resource that can strengthen the individual’s well-being. LÄS MER

 4. 4. HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER PÅ ARBETSPLATSEN FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING: EN KVALITATIV STUDIE OM FAKTORER SOM MÖJLIGGÖR FORTSATT ANSTÄLLNING FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING FRÅN PSYKISK OHÄLSA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andrea Andersén; Emma Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Strategier; Arbetsplats; Återhämtning; Mental illness; Strategies; Workplace; Recovery;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund Många individer som är i återhämtning från psykisk ohälsa har en anställning, men få studier fokuserar på hur individerna bibehåller sin anställning utan återfall i psykisk ohälsa. Syftet med studien är att undersöka hur individer i återhämtning från psykisk ohälsa hanterar en anställning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnadsarbete kring barn och ungdomars psykiska ohälsa och psykosomatiska symtom : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nilla Pråhl Lundin; [2019]
  Nyckelord :Barn och ungdomar; Barnsjukvård; Förbyggande arbete; Hälsofrämjande interventioner; Omvårdnad; Psykiatrisk omvårdnad; Psykisk ohälsa; Psykosomatiska symtom.;

  Sammanfattning : Background: Psychosomatic disorders and mental illness are increasing among children and adolescents. Conceptual description of various health conditions in mental health and illness, psychosomatic and mental disorder are needed, along with an understanding of the impact of risk factors and protective factors for mental health disorders in children and adolescents. LÄS MER