Sökning: "Psychotherapist student"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Psychotherapist student.

 1. 1. Superterapeuten - en litteraturstudie om terapeutens effekt på psykoterapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isabelle Brinkåker Bäcker; [2021]
  Nyckelord :Psykoterapeut; psykoterapi; superterapeut; skickliga terapeuter; terapeuteffekten. Psychotherapist; psychotherapy; Supershrink; skilled therapists; therapist effects.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studiens syfte var att undersöka och försöka precisera vad för specifika egenskaper och förmågor hos en psykoterapeut som forskare och teoretiker hitintills har beskrivit vara eftersträvansvärda för att kunna ge en god terapeutisk effekt i psykoterapeutiska behandlingar. Syftet var också att i möjligaste mån skapa en tydlig översiktlig kartläggning och sammanfattning genom att samla ihop mycket av det material som finns i dagsläget. LÄS MER

 2. 2. Psykoanalys som emotionellt arbete: En empirisk undersökning av förhållandet mellan psykoanalytikerns känslomässiga genuinitet och psykoanalysen som marknadsvara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Hemström; [2020]
  Nyckelord :psykoanalys; psykoterapi; psykoanalytiker; psykoterapeut; emotion; emotionellt arbete; härbärgera psychoanalysis; psychotherapy; psychoanalyst; psychotherapist; emotional labor; containing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka psykoanalys betraktat som emotionellt arbete i enlighet med Hochschild (1983). Inom såväl psykologin som sociologin har förekomsten och effekterna av emotionellt arbete för många yrkesgrupper studerats. Mycket lite har publicerats om emotionellt arbete i psykoterapi. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med psykisk ohälsa – hur hälsosamt är det? Arbetsförmåga och tidiga tecken på utmattning hos psykiatripersonal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniel Gustafsson; Thomas Kosuch; [2018]
  Nyckelord :psykiatripersonal; arbetsförmåga; tidiga tecken på utmattning; WAI; LUCIE; psychiatric health‐care workers; work ability; incipient exhaustion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of the present study was to examine the work ability and early signs of exhaustion among psychiatric health‐care workers in Sweden. Furthermore, the study examined covariation between work ability and degree of exhaustion and also whether factors such as workplace and occupational title was correlated with incipient exhaustion. LÄS MER

 4. 4. Jag hade nog kunnat gå långt. Om jag inte satt så skönt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Camilla Dahlquist Melin; Gunilla Kellander Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Interoceptive attention; affective tolerance; mirroring; protolinguistic communication; movement; pain; Interoceptiv uppmärksamhet; affekttolerans; spegling; protolingvistisk kommunikation; rörelse; smärta; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research shows that the need for human contact with its biologically inherited effects is important in achieving affective tolerance. This provides the ability to mentally and cognitively think about both their own and others' feelings. In psychotherapy, stress tolerance is exercised. LÄS MER

 5. 5. Psykoterapeuters livsomställningar - en pendling mellan det privata och det professionella

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Stella Holm; Kerstin Blomberg; [2018]
  Nyckelord :psychotherapist; life changes; crisis; patient; psychotherapeutic relationship; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe how life changes in psychotherapists’ own lives have affected their work. The topic was explored with a qualitative approach. The method was reflecting conversation. The result mainly illustrated how psychotherapists’ life changes and crises had affected them personally, rather than professionally. LÄS MER