Sökning: "Psychotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet Psychotherapy.

 1. 1. Psykoanalys som emotionellt arbete: En empirisk undersökning av förhållandet mellan psykoanalytikerns känslomässiga genuinitet och psykoanalysen som marknadsvara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Hemström; [2020]
  Nyckelord :psykoanalys; psykoterapi; psykoanalytiker; psykoterapeut; emotion; emotionellt arbete; härbärgera psychoanalysis; psychotherapy; psychoanalyst; psychotherapist; emotional labor; containing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka psykoanalys betraktat som emotionellt arbete i enlighet med Hochschild (1983). Inom såväl psykologin som sociologin har förekomsten och effekterna av emotionellt arbete för många yrkesgrupper studerats. Mycket lite har publicerats om emotionellt arbete i psykoterapi. LÄS MER

 2. 2. Yoga som egenvård mot ångest inom omvårdnad : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Therese Lundholm; Jimmy Norman; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; Breathing; Conscious presence; Effects; Stress; Yoga; Andning; Effekt; Medveten närvaro; Stress; Yoga; Ångest;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Psykisk ohälsa ökar i världen, varav ångest har blivit en av nutidens stora folksjukdomar. Förutom att detta skapar lidande hos drabbade individer, uppstår stora kostnader för samhället samt belastar en redan hårt ansatt sjukvård. Den vanligaste behandlingsformen mot ångest är idag farmakologi och psykoterapi. LÄS MER

 3. 3. KBT-psykoterapeuters samarbete med PDT-terapeuter : PDT som alternativ potent behandling eller som en överflödig metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Bodil Gram; [2020]
  Nyckelord :Psychodynamic psychotherapy; Cognitive behavioral therapy; CBT; choice of treatment method; collaboration between therapist with different treatment methods; Psykodynamisk psykoterapi; PDT; kognitiv beteendeterapi; KBT; terapeuters samarbete; val av terapimetod;

  Sammanfattning : PDT, psykodynamisk psykoterapi, och KBT, kognitiv beteendeterapi, är idag de dominerande psykoterapiinriktningarna i Sverige. Metoderna har i olika skeden rekommenderats av myndigheter och meningsmotsättningar om vilken metod som är mest lämplig har förekommit. LÄS MER

 4. 4. Psilocybin and LSD in the Treatment of Depression and Anxiety

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Marcus Allgulin; [2020]
  Nyckelord :LSD; psilocybin; cognitive neuroscience; psychedelic-assisted therapy; depression; anxiety; 5-HT2A; Default Mode Network;

  Sammanfattning : Psychiatry is in a crisis. Mental health disorders are on the rise worldwide and there are currently not enough efficient treatment methods that would meet the patients’ needs. Hence, the societal and economic costs of mental health problems are enormous, as well as the suffering of individuals afflicted by mental health problems. LÄS MER

 5. 5. "attention is love" : känslighet och uppmärksamhet som praktisk kunskap i psykoterapi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ia Mårtensson Astvik; [2020]
  Nyckelord :practical knowledge; sensitivity; attention; love; eros; philosophy of morality; metaphors; imagination; vulnerability; praktisk kunskap; känslighet; uppmärksamhet; kärlek; eros; moralfilosofi; metaforer; imagination; sårbarhet;

  Sammanfattning : Denna utforskande vetenskapliga essä vill fördjupa och begreppsliggöra ett praktiskt kunnande för en psykoterapeut utifrån en berättelse från en arbetsdag i dennes profession. Ett inledande citat av nobelpristagare Olga Tokarczuk: ”Känsligheten som den allra blygsammaste formen av kärlek (…)”, blir essäns avstamp som sedan följs och vars betydelse vävs samman med berättelsen. LÄS MER